Geri dön

SGK PRİM ORANLARI

 

4/a (SSK) KAPSAMINDA
SİGORTALILARIN PRİM ORANLARI 
Sigorta Kolları
Sigortalı Payı (%)
İşveren Payı (%)
Toplam (%)
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi
-
2,00
2,00
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sig. Primi
9,00
11,00
20,00
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi (Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulanan İşyerleri İçin)
9,00
12 - 14
21 - 23
Genel Sağlık Sigortası Primi
5,00
7,50
12,50
Toplam
14,00
20,50
34,50
4/b (Bağ-Kur) KAPSAMINDA
SİGORTALILARIN PRİM ORANLARI 
Sigorta Kolları
Toplam (Sigortalı) (%)
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi
2,00
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi
20,00
Genel Sağlık Sigortası Primi
12,50
Toplam
34,50
İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILARIN
PRİM ORANLARI 
Sigorta Kolları
Toplam (Sigortalı) (%)
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi
20,00
Genel Sağlık Sigortası Primi
12,00
Toplam
32,00
4/a (SSK) KAPSAMINDA ÇALIŞAN
EMEKLİLERİN SGDP ORANLARI
Sigorta Kolları
Sigortalı Payı (%)
İşveren Payı (%)
Toplam (%)
Sosyal Güvenlik Destek Primi
7,50
22,50
30,00
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi
-
2
2,00
Toplam
7,50
24,50
32,00
4/b (Bağ-Kur) KAPSAMINDA
ÇALIŞAN EMEKLİLERİN SGDP ORANLARI 
% 0

 

SGK PRİMİNE TABİ OLAN KAZANÇLAR

Fazla çalışma ücreti / mesai ücreti

Hafta tatili ücreti

Ulusal bayram ve genel tatil ücreti

Yıllık izin ücreti

Yüzde asılıyla alınan ücret

Profesyonel futbolcuya ödenen ücret

Transfer ücreti

Transfer verimi ücreti

Götürü ücret

Hazırlama – Tamamlama ücreti

Kardan hisse şeklinde ödenen ücret

Komisyon ücreti

Bakım tazminatı

Vardiya tazminatı

Ağır vasıta tazminatı

İş güçlüğü tazminatı

Yıpranma tazminatı

Özel hizmet tazminatı

Yabancı dil tazminatı

İmza zorunluluğu tazminatı

Makam tazminatı

Uçuş tazminatı

Arazi zammı

İş riski zammı

Eleman teminindeki güçlük zammı

Kıdem zammı

Toplantı parası (Hakkı Huzur)

Sigortalılara istirahatli iken ödenen ücretler

Avukatlık vekâlet ücreti

İşverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin % 30'unu geçen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payı tutarları

Prim – ikramiye ve bu nitelikteki istihkak

Tabii afet yardımı

Nakit ödenen kira yardımı

Nakit ödenen giyecek yardımı

Nakit ödenen yakacak yardımı

Askerlik yardımı

Sünnet yardımı

Nakit ödenen taşıt yardımı

Nakit ödenen ısıtma yardımı

Nakit ödenen elbise dikiş bedeli

Nakit ödenen ayakkabı bedeli

Yılbaşı parası

Kreş parası

Bayram harçlığı

İzin harçlığı

Bayram ikramiyesi

Yılbaşı ikramiyesi

Jübile ikramiyesi

Kurumca sigorta priminden istisna edilen tutarı aşan yemek parası tutarı

Kurumca sigorta priminden istisna edilen tutarı aşan çocuk parası tutarı

Kurumca sigorta priminden istisna edilen tutarı aşan aile zammı tutarı

SGK PRİMİNE TABİ OLMAYAN KAZANÇLAR

Görev yollukları

Seyyar görev tazminatı

Kurumca sigorta priminden istisna edilen tutarı aşmayan çocuk zammı tutarı

(Aylık asgari ücretin %’2 si)

Kurumca sigorta priminden istisna edilen tutarı aşmayan aile zammı tutarı

Kurumca sigorta priminden istisna edilen tutarı aşmayan yemek parası tutarı ( Günlük asgari ücretin %6’sı)

İşverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin % 30'unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payı tutarları

Doğum yardımı

Ölüm yardımı

Evlenme yardımı

Ayni yardımlar

Ayni konut tahsisi

İşyerinde kullanılmak üzere havlu, sabun vb. tahsisi

Kıdem tazminatı, iş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödemeler ve keşif ücreti

İhbar tazminatı

Kasa tazminatı

PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter