Geri dön

E-PORTAL

ve üzerinde Fatura Düzenlemek için

 

E-Portal üzerinden kesmiş olduğum faturamı İPTAL EDEBİLİR MİYİM?

5.000.-TL / 30.000.-TL Portal ve e-Arşiv portalından düzenlenen belgeler, sistemsel olarak iptal edilemez, silinemez. Hatalı olduğu tespit edilen fatura hem düzenleyen, hem de alıcı tarafından muhasebe kayıtlarına alınmamalıdır. Kayıtlara alınmayan fatura ile ilgili ispat yükümlülüğü belgeyi düzenleyene aittir.

Yerine düzenlenecek belgenin NOT alanına, kayıtlara alınmayan belge ile ilgili açıklama şerhi düşülebilir. İlgili belgenin fatura numarası ve tarihi eklenebilir. Kayıtlara alınmayan belge üzerine de İPTAL yazılarak gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

E-Arşiv Fatura ile mal teslimlerinde ayrıca irsaliye düzenlememize gerek var mı? E-Arşiv Fatura irsaliye yerine geçer mi? 5.000 TL üstü GİB’den kesilen faturalar da üzerine “İrsaliye yerine geçer” ibaresi yazılırsa E fatura gibi. aynı zamanda irsaliye yerine geçer mi?

509 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinin V.5.1. ve V.5.2.nci bölümlerinde yer verilen açıklamalar uyarınca; e-Fatura Uygulamasına kayıtlı kullanıcılara düzenlenecek elektronik fatura ile elektronik fatura uygulamasında kayıtlı olmayan kayıtlı kullanıcılara düzenlenen e-Arşiv Faturalarda, düzenleme tarihi yanında düzenleme zamanının da saat ve dakika olarak gösterilmesi halinde elektronik faturanın kâğıt çıktısı irsaliye yerine geçer. Söz konusu kâğıt çıktıya “İrsaliye yerine geçer.” ifadesinin yazılması ve kâğıt çıktının satıcı veya yetkilisi tarafından imzalanması zorunludur.

Ancak bu imkândan yararlanabilmek için elektronik faturanın malın teslimi anında düzenlenmesi gerekir. Hizmet ifasına konu e faturanın satış anında düzenlenmesi halinde, söz konusu kâğıt çıktının talep eden müşteriye verilmesi zorunludur.

Buna göre belirtilen kurallara uygun olarak düzenlenen ve kâğıt çıktısı irsaliye yerine geçen belge niteliğinde olan e-Fatura veya e-Arşiv Faturanın kâğıt çıktısı, müşteriye verilmesi halinde ayrıca matbu veya e – İrsaliye şeklinde başka bir sevk irsaliye belgesinin düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.

E- Arşiv fatura ya da e-fatura mükellefi değiliz. Sadece 5.000 TL ve 30.000 TL üzeri ticari mal satışlarında faturaları GIB portalından e-Arşiv Fatura olarak kesiyoruz. Bu şekilde GIB üzerinden kestiğimiz e-Arşiv Faturalar ile malı müşteri adresine gönderiyoruz. Ayrıca kâğıt ortamında irsaliye de yazmamız gerekiyor mu?

E-arşiv fatura malın tesliminden sonra 7 gün içinde düzenlenecek ise kağıt ortamında sevk irsaliyesi düzenlenir. Mal ile e-Arşiv Fatura birlik de gönderilir ise ayrıca Sevk irsaliyesi düzenlenmez.

ARŞİV FATURA DÜZENLEME KLAVUZU
E SMM KAYITLI KULLANICILAR
E ARŞİV FATURA SLAYT
FATURA KAYITLI KULLANICILAR
E ARŞİV FATURA KAYITLI KULLANICILAR
DEFTER KAYITLI KULLANICILAR

 

E SERBEST MESLEK MAKBUZ SORGULAMA
ARŞİV FATURA SORGULAMA

PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter