Geri dön

MATBU BELGELER

 

PERSONEL ÖZLÜK

Personel Meslek Kodları
Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi Belirli Süreli İş Sözleşmesi
Personel Yıllık İzin İşlemleri Ücretsiz İzin Talebi ve Onay Formu
Kıdem - İhbar Tazminatı - İşçi İhbar Fesih Bildirimi - 2 Sayfa
Kıdem - İhbar Tazminatı - Kapıcı İşe Gelmeme - Geç Gelme Tutanak 
Üç Gün İşe Gelmeyene Noter İhtarnamesi Özlük Dosyası Kapak
Maaş Haciz Yazısı /  İşten Ayrılmıştır / Kesinti Yapılmayacaktır
Maaş Haciz Yazısı /  İşten Ayrılmıştır / Kısmi Kesinti Yapılmıştır
Maaş Haciz Yazısı /  İşe Devam ediyor /    1 / 4 Kesinti Yapılacaktır

GENEL DİLEKÇE

Elektronik Tebligat Başvuru - Tüzel - Pdf Elektronik Tebligat Başvuru - Tüzel - Xls
Elektronik Tebligat Başvuru - Gerçek - Pdf Elektronik Tebligat Başvuru - Gerçek - Xls
Veraset Ve İntikal Vergisi Beyannamesi İşe Başlama - İşi Bırakma Bildirimi 
Damga Vergisi Beyannamesi Mal Bildirimi Kağıdı
Sgk İşyeri Bildirgesi E Bildirge Şifre Başvuru Formları
E Borcu Yoktur Aktivasyon - Adi Ortaklık E Borcu Yoktur Aktivasyon - Tüzel Kişi
E Borcu Yoktur Aktivasyon - Gerçek Kişi Aile Durum Bildirim Formu - Agi
Kısa Çalışma Talep Formu - Word / İŞKUR Kısa Çalışma Talep Formu - Pdf / İŞKUR
Kısa Çalışma İşçi Listesi  -  Excel / İŞKUR Kısa Çalışma İşçi Listesi  -  Pdf / İŞKUR

 

PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter