Geri dön

KLAVUZ - BROŞÜR

 

Genç Girişimcilere Vergi ve Sigorta Prim Teşviki Broşürü
Vergiye Uyumlu Mükelleflere %5 Vergi İndirimi Broşür-2020
G.V.K. Geçici 67 nci Madde Uygulaması İle İlgili Olarak Gerçek Kişilere Yönelik Vergi Rehberi-2020
Hazır Beyan Sistemi Broşürü-2020
Diğer Kazanç ve İratların Vergilendirilmesi Rehberi-2020
Menkul Sermaye İradı İçin Yıllık Gelir Vergisi Beyanı Broşürü-2020
Gayrimenkullerin 5 Yıl İçinde Elden Çıkarılmasında Gelir Vergisi Beyanı Broşürü-2020
Menkul Sermaye İradı Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi-2020
Serbest Meslek Kazancı İçin Yıllık Gelir Vergisi Beyanı Broşürü-2020
Serbest Meslek Kazancı Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi-2020
Ticari Kazançlar İçin Yıllık Gelir Vergisi Beyanı Broşürü-2020
Ticari Kazanç Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi-2020
e-İrsaliye Uygulama Kılavuzu-2020
Ücret Geliri Elde Edenler İçin Vergi Rehberi-2020
Türkiye’de Yerleşmiş Olmayanlar (Dar Mükellefler) İçin Kira Geliri Beyanı Broşürü-2020
Kira Geliri İçin Yıllık Gelir Vergisi Beyanı Broşürü-2020
Kira Geliri Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi-2020
Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Kılavuzu-2020
Diğer Ücret Gelirlerinin Vergilendirilmesi Rehberi-2020
Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberi-2020
Basit Usule Tabi Mükelleflerin Yıllık Gelir Vergisi Beyanı Broşürü-2020
e-Arşiv Fatura Uygulamasına Dahil Olmayan Mükelleflerce Tutarı 5.000 TL ve 30.000 TL’yi Aşan Faturaların GİB Portalından Düzenleme Kılavuzu
Hızlı Gelir ve Hızlı Gider Kayıtlarına İlişkin Kullanım Kılavuzu
PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter