Geri dön

KONTRAT DAMGA VERGİSİ HESAPLAMA

 

* Kira sözleşmelerinde adi kefalet olması halinde, kefalet ve kira damga vergisi oranları ayrı ayrı toplanır.(binde 1.89 + binde 9.48= binde 11,37)

* Kira sözleşmesinin müteselsil kefalet durumunu da içermesi halinde kefaletin damga vergisi oranı olan binde 9,48 uygulanır.

* Bir kağıtta toplanan akit ve işlemler birbirine bağlı ve bir asıldan doğma oldukları takdirde Damga Vergisi, en yüksek vergi alınmasını gerektiren akit veya işlem üzerinden alınır.

* Kira sözleşme üzerinde kefalet olmaması durumunda binde 1.89 damga vergisi uygulanır. Kira sözleşmesinde kefil sayısının birden fazla olmasının önemi yoktur.

Örneğin ayda 10 bin TL’lik ( BRÜT ) bir kira gelirinin olduğunu varsayalım. Bu gayrimenkulden yılda 120 bin TL kira geliri elde edilsin. Bu taşınmazın kira kontratı damga vergisini şöyle hesaplayabiliriz;
 

120.000 TL × 1,89 / 1000 = 226,80 TL Kira kontratı damga vergisi ödenecektir.

* Eğer arada Adi kefil varsa bu sefer damga vergisi oranı 1,89+9,48 =11,37 olur. Böyle bir durumda ise;

120.000 TL  × 11,37 / 1000 = 1364,40 TL Damga vergisi ödenecektir.

* Eğer arada müteselsil kefil varsa bu sefer damga vergisi oranı 9,48 olur. Böyle bir durumda ise;


120.000 TL  × 9,48 / 1000 = 1137,60 TL damga vergisi ödenecektir.

* Hesaplamaların tümü Brüt kira üzerinden yapılmıştır.

* 488 Nolu Damga Vergisi Kanunu'nun 5. Maddesinin yeni hali "Bir nüshadan fazla olarak düzenlenen kâğıtlardan, maktu vergiye tabi olanların(Beyanname vb.) her bir nüshası ayrı ayrı aynı miktarda; nispi vergiye tabi olanların ise sadece bir nüshası damga vergisine tabidir…"şeklindedir. Bu maddenin uygulama tarihi ise 09.08.2016 tarihidir. Yani bu tarihte sonra düzenlenen sözleşmelerde artık kaç nüsha olmasının önemi olmayıp sözleşme sayıların birden fazla da olsa tek nüsha üzerinden damga vergisi hesaplanacaktır. Kira kontratı nispi vergiye tabi olan kağıtlardandır.

PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter