Geri dön

SANAYİ SİCİL İŞLEMLERİ

 

SANAYİ SİCİL BELGESİ BAŞVURU FORMU

GERÇEK KİŞİLER İÇİN BAŞVURU FORMU

TÜZEL KİŞİLER İÇİN BAŞVURU FORMU

SINAİ HÜVİYET BEYANNAMESİ FORMU

ÜYELİK KAYIT İŞLEMLERİ

Kayıt İşlemleri: Kaydolmak üzere Odaya başvuran sanayicilerden aşağıdaki belgeler talep edilmektedir;

Üyelik Başvuru Formu: Üyelik başvuru formu eksiksiz olarak doldurulmalı, firma kaşesi basılmış ve imzalanmış olmalıdır.

Sınai Hüviyet Beyannamesi: İşyerinde mevcut makine ve tesisat ile diğer hususlar eksiksiz olarak doldurulmalı ve firma yetkilisi tarafından imzalanmalıdır.

Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi: Firmanın kuruluşunun ilan edildiği ve diğer ilanları içeren Ticaret Sicil Gazetesi asılları veya Ticaret Sicil Müdürlüğü’nden alınan tasdikli örneği.

İmza Sirküleri: Tüzel Kişilikler için temsilcilerin, Gerçek Kişiler için firma sahibinin noter onaylı imza sirküleri.

Fotoğraf: Tüzel Kişilikler için temsilcilerin, Gerçek Kişiler için firma sahibinin yeni çekilmiş 3 adet fotoğrafı.

Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı Örneği: Tüzel Kişilikler için temsilcilerin, Gerçek Kişiler için firma sahibinin onaylı ve fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği.

İkametgah İlmühaberi veya Tezkeresi: Tüzel Kişilikler için temsilcilerin, Gerçek Kişiler için firma sahibinin ikametgah ilmühaberi veya tezkeresi.

İşyeri Tapu - Kira Kontratı Fotokopisi: İşyeri, firmanın mülkiyetinde ise tapu fotokopisi, kira ise kira kontratı fotokopisi (tapu veya kira kontratında firmanın tescilli unvanı bulunmalıdır).

Makine Alış Fatura Fotokopileri: Sınai Hüviyet Beyannamesinde yazılı makine ve tesisatın firma mülkiyetinde olup olmadığının kontrolü için makine alış fatura fotokopileri (Makineler kiralanmış ise asgari bir yıl müddetle düzenlenmiş ve makinelerin cins ve miktarını gösterir noter tasdikli kira sözleşmesi veya leasing sözleşmesi).

SGK Prim Bildirgeleri: İçinde bulunduğumuz yılın en son ayına ait aylık SGK prim bildirgeleri ve tahakkukları. Yeni kurulan firmalar için ise işyeri açılış bildirgesi ve işçi işe giriş bildirge fotokopileri (En az 10 işçi için belge sunulmalıdır.)

Vergi Levhası Fotokopisi: Vergi levhası veya vergi kaydını gösterir belgenin fotokopisi.

NOT                          :

Yukarıdaki belgeler tamamlandıktan sonra kayıt için Odaya müracaat edilmesi gerekmektedir. EKSİK MÜRACAAT DOSYALARI KABUL EDİLMEMEKTEDİR.

Fotokopilerin okunaklı olmasına ve zımba teli kullanılmamasına özen gösterilmesi beklenmektedir.

Firmanın İstanbul Sanayi Odasına kaydı, yukarıda belirtilen belgelerin Üyelik İşlemleri ve Kapasite Şubesi'ne eksiksiz olarak sunulması halinde aynı gün içinde sonuçlanır.

Üyelik Başvuru Formlarının doldurulması ve sair hususlarda İstanbul Sanayi Odası Üyelik İşlemleri ve Kapasite Şubesi'nden tamamlayıcı bilgi alınabilir.

PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter