Geri dön

KVKK

MALİ MÜŞAVİRLİK BÜROLARI İÇİN

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

Ülkemizde Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin 6698 Sayılı Kanun 07.04.2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülmüş olan Veri Sorumluları Sicili (VERBİS) ile ilgili kapsamlı düzenlemelere yer veren “Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik” 30 Aralık 2017 tarihli ve 30286 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle yürürlüğe konulmuştur. Kişisel Verileri Koruma Kurumu (https://kvkk.gov.tr/) tarafından uygulamaya yönelik pek çok Karar ve Rehber mevzuat olarak yayınlanmaktadır.

6698 sayılı Kanunu’na göre Veri Sorumlusu kişisel verilerin işlenme amacını ve yöntemini belirleyen kişidir. Yani veri işleme faaliyetinin “neden” ve “nasıl” yapılacağı sorularının cevabını verecek kişidir. Veri sorumlusu, kişisel verileri bizzat işleyebileceği gibi, veri işleme faaliyetini gerçekleştirmek üzere üçüncü bir kişiyi de yetkilendirebilir. Veri İşleyen, veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen, veri sorumlusunun organizasyonu dışındaki gerçek veya tüzel kişiler olarak tanımlanmaktadır. Bu kişiler, kişisel verileri kendisine verilen talimatlar çerçevesinde işleyen, veri sorumlusunun kişisel veri işleme sözleşmesi yapmak suretiyle yetkilendirdiği ayrı bir gerçek veya tüzel kişidir.

Mali Müşavirler kendi bürolarında çalıştırdıkları personel ve hizmet verdikleri müşterilerin kişisel verileri açısından Veri Sorumlusu’dur. Bununla birlikte müşterilerinin hesaplarıyla ilgili muhasebe kayıtlarını tutarken ya da müşterilerinin personelinin bordrolarını hazırlarken bu kayıtlardaki kişisel verilerin işlenmesi bakımından Veri İşleyen’dir.

KVKK veri sorumlularının kimler olduğunun kamuya açıklanması ve bu yöntemle kişisel verilerin korunması hakkının daha etkin şekilde kullanılması amacıyla VERBİS kaydını zorunlu kılmaktadır. Bununla birlikte VERBİS Kayıt Yükümlülüğüne Getirilmiş Olan İstisnalar da bulunmaktadır.

Mali Müşavirler 02.04.2018 tarih ve 2018/32 sayılı KVKK kararı ile VERBİS kaydından istisna edilmiştir. Buna karşın VERBİS kaydından istisna olmak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan da istisna olmak anlamına gelmemektedir. Kayıt yükümlülüğünden istisna olan veri sorumluları da diğer veri sorumluları gibi 6698 sayılı Kanun hükümlerine uymak zorundadır. Aksi halde KVKK kapsamında suç veya kabahatler nedeniyle cezalara maruz kalınabilmektedir.

PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter