BU AY NE ÖDEMEM VAR
GÜNGÖR Muhasebe & Müşavirlik GÜNGÖR Muhasebe & Müşavirlik » Devamı
KELİMELERLE DANS
GÜNGÖR Muhasebe & Müşavirlik GÜNGÖR Muhasebe & Müşavirlik » Devamı
MATBU BELGELER
GÜNGÖR Muhasebe & Müşavirlik GÜNGÖR Muhasebe & Müşavirlik » Devamı
Tüm Haberler

ADIYAMAN, HATAY, KAHRAMANMARAŞ, MALATYA İLLERİ İLE GAZİANTEP İLİ İSLAHİYE VE NURDAĞI İLÇELERİNDE SGK’YA OLAN YÜKÜMLÜLÜK SÜRELERİ UZATILDI

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ili İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde faaliyet gösteren 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında sigortalı çalıştıran işyeri işverenleri, 5510 sayılı   Devamını Oku

2023 YILI YENİDEN DEĞERLEME ORANI % 58,46 OLARAK BELİRLENDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığınca çıkarılan ve 25.11.2023 tarihli ve 32380 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 554 seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde, yeniden değerleme oranı 2023 yılı için % 58,46 (elli sekiz virgül kırk altı) olarak tespit edildi.   Devamını Oku

ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN EN AZ SERMAYE TUTARLARI 1 OCAK 2024 TARİHİNDEN İTİBAREN ARTIRILIYOR

7887 CK ile anonim şirketler için elli bin Türk Lirası olarak öngörülen en az esas sermaye tutarı iki yüz elli bin Türk Lirasına, kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan halka açık olmayan anonim şirketlerde yüz bin Türk Lirası olarak öngörülen en az başlangıç sermayesi tutarı beş yüz bin Türk Lirasına yükseltildi.   Devamını Oku

YABANCI ÇALIŞANLAR, ÇALIŞMA İZİN BELGESİNDE BELİRTİLEN ÜCRET VE MESLEK KODU ÜZERİNDEN SGK’YA BİLDİRİLMELİDİR

"Çalışma Genel Müdürlüğü tarafından, çalışma izin belgeleri ile diğer bakanlıklar veya kurumlar tarafından verilen ve Çalışma Genel Müdürlüğüne gönderilen izin belgelerinin birer örneği ilgili SGİM/SGM’lere intikal ettirilecek, çalışma izinleri ilgili mevzuat çerçevesinde yabancının  Devamını Oku

GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİNİN OLMADIĞI DURUMLARDA İŞÇİLER ASIL İŞVERENİN DOSYASI ÜZERİNDEN SGK’YA BİLDİRİLECEKTİR

Özel istihdam bürosu ve özel istihdam bürosu gibi hareket eden gerçek ve tüzel kişiler ile hizmet verdikleri gerçek ve tüzel kişiler arasında kurulan geçici iş ilişkisinin 4857 sayılı İş Kanunu ile 4904 sayılı Kanunda yer alan düzenlemelere uygun kurulmaması halinde özel istihdam bürosu ve özel istihdam  Devamını Oku

(0) GÜN VE (0) KAZANÇLI BİLDİRİMLERDE “07-PUANTAJ KAYITLARI” EKSİK GÜN NEDENİ SEÇİLEMEYECEKTİR

Ay içinde bazı iş günlerinde çalıştırılmadığı ve ücret ödenmediği beyan edilen sigortalıların eksik çalışma nedenleri aylık prim ve hizmet belgesinde/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde kaydedilmektedir. SGK, eksik çalışma nedenlerinden “07-Puantaj Kayıtları” ile ilgili duyuru yayımlandı.  Devamını Oku

MOTOR GÜCÜ 160 KW’I GEÇMEYEN ELEKTRİK MOTORLU BİNEK OTOMOBİLLERİNİN ÖTV MATRAH TUTARI YÜKSELTİLDİ

18/11/2023 tarihli ve 32373 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7803 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile sadece elektrik motorlu olan binek otomobilleri için özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahları yeniden belirlendi.   Devamını Oku

GECİKME ZAMMI ORANI AYLIK %2,5’DEN %3,5’ E ÇIKARILDI. TECİL FAİZİ ORANI YILLIK %24’DEN %36’YA ÇIKARTILDI

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51’inci maddesine göre amme alacağının ödeme müddeti içinde ödenmeyen kısmına vadenin bitim tarihinden itibaren her ay için ayrı ayrı aylık 5801 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 21 Temmuz 2022 tarihinden bu yana aylık %2,5 oranında  Devamını Oku

YAPILANDIRMA TAKSİTLERİNİN SÜRESİNDE ÖDENMEMESİ HALİNDE UYGULANAN GEÇ ÖDEME ZAMMI AYLIK % 3,5 OLARAK BELİRLENMİŞTİR

6736, 7020, 7143, 7256, 7326 ve 7440 sayılı yapılandırma kanunlarına göre; “yapılandırma anlaşmalarına göre ödenmesi gereken taksitlerin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti izleyen  Devamını Oku

ÖZET DÖVİZ POZİSYON RAPORLAMASININ KALDIRILMASI VE SİSTEMİK RİSK VERİ TAKİP SİSTEMİ KAPSAM DEĞİŞİKLİĞİ

Düzenleme kapsamında raporlama kapsamına girecek firmaların tespitinde öngörülen 15 milyon ABD doları ve üzeri yabancı para kredi yükümlülüğü bulunma şartı, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren toplam nakdi kredi bakiyesi ilgili aylık hesap döneminin son iş günü   Devamını Oku

REESKONT İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK İSKONTO FAİZ ORANLARI ARTTIRILDI

1 Kasım 2023 tarihinden geçerli olmak üzere vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 35,75; avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 36,75 olarak tespit edildi.  Devamını Oku

KUR FARKI ZARARLARININ SERMAYE KAYBI VEYA BORCA BATIK OLMA HESAPLAMALARINDA DİKKATE ALINMAMASINA İLİŞKİN SÜRE UZATILDI

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 376 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğin kur farklarından doğan zararlara ilişkin geçici 1’inci maddesinde değişiklik yapılarak 1/1/2024 tarihi 1/1/2025 olarak değiştirildi.  Devamını Oku

GERİYE YÖNELİK TEŞVİK ALACAKLARI İÇİN KANUNİ FAİZ ÖDENMEKTEDİR

5510 sayılı Kanun’un Ek 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, işverenler tarafından 2018/Mart ayı ve öncesine ilişkin geriye yönelik teşvikten yararlanma veya teşvik değişikliği sonucunda hesaplanacak olan fark prim tutarlarının kanuni faiziyle birlikte ödenmesi gerekmektedir.   Devamını Oku

DEPREM BÖLGESİNDE ERTELEME SÜRESİNCE İŞYERİ BİLDİRGESİNDEN DOLAYI İDARİ PARA CEZASI UYGULANMAYACAK. BAZI DEPREM İLLERİNDE SGK YAPILANDIRMA BAŞVURU SÜRESİ 31.10.2023 TARİHİNDE SONRA ERECEKTİR.

Adana, Diyarbakır, Elâzığ, Kilis, Osmaniye, Şanlıurfa illeri ile Gaziantep ilinin İslâhiye ve Nurdağı ilçelerinin dışındaki ilçeleri ve Sivas ili Gürün ilçesinde bulunan ve 7440 sayılı Kanun kapsamında yapılandırma anlaşması için başvuruda bulunmak isteyen işveren  Devamını Oku

ELEKTRONİK DEFTER VE BELGELERİN İBRAZINA İLİŞKİN ELEKTRONİK VERİ İBRAZ SİSTEMİ (E-VİZ)

Elektronik Veri İbraz Sistemi (e-Viz): Elektronik defter ve belgeler ile elektronik ortamda tutulan/üretilen diğer belgelerin, incelemeyi yürüten Vergi Müfettişine elektronik ortamda ibrazını sağlayan sistemdir. Sistem, Vergi Dairesi Başkanlıkları nezdinde, kademeli olarak açılmıştır.  Devamını Oku

İNŞAAT DEMİRİ İZLEME SİSTEMİNE 1 OCAK 2024 TARİHİNE KADAR GEÇİLMESİ GEREKİYOR

Gelir İdaresi Başkanlığınca VUK’nun 257’nci maddesinin verdiği yetkiye istinaden 16 Mart 2023 tarihli ve 32134 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İNŞAAT DEMİRİ İZLEME SİSTEMİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞ’nde inşaat sektöründe faaliyet gösteren mükellefler tarafından kullanılmak üzere inşaat demirinin üretimi veya ithalatından inşaatta kullanım ve laboratuvar deneyleri  Devamını Oku

BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ KARARLARINA İLİŞKİN ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Anayasa Mahkemesi 26/7/2023 tarihli ve E: 2023/36, K. 2023/ 142 sayılı Kararı ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 18/6/2014 tarihli ve 6545 sayılı Kanun’un 20. maddesiyle değiştirilen 46. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Konusu  Devamını Oku

YURT DIŞINDA ÇALIŞTIRILAN SİGORTALILARIN PRİME ESAS KAZANÇ TUTARLARI

Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçilerin sigortalılığı 5510 sayılı kanunun 5 inci maddesinin (g) bendi kapsamında düzenlenmiştir. Bu madde kapsamındaki sigortalılar hakkında kısa vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası hükümleri uygulanır.  Devamını Oku

İŞLETMEYE DAHİL OLAN VE İŞTE KULLANILAN VEYA KİRALAMA YOLUYLA EDİNİLEN TAŞITLARA TAŞIT TANIMA BİRİMİ TAKILMASI ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Uygulama Genel Tebliği (Sıra No:1) ile akaryakıt istasyonu işletmelerinde yapılan akaryakıt satışlarında, yeni nesil akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazlara plaka bilgisinin otomatik olarak iletilmesine ve bu kapsamda sistemin teknik özelliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıdaki konularda düzenlemeler yapılmıştır  Devamını Oku

YURT DIŞI BORÇLANMA SÜRELERİNİN BİR KISMINDA ÜLKEMİZDE BULUNULMASI BORÇLANMAYA ENGEL TEŞKİL ETMEMEKTEDİR

Türk vatandaşı olup, yurt dışı sigortalılık sürelerini borçlananların, sigortalılık sürelerinin bir bölümünde Ülkemizde bulunmaları, bu sürelerin borçlandırılmasına engel teşkil etmeyecektir. Yurt dışında çalışırken değişik nedenlerle ülkemizde geçen süreler de hizmet borçlanmasına dahil edilecektir.   Devamını Oku

08.09.1999 TARİHİ VE ÖNCESİNDE SİGORTALI OLANLARDAN SIGORTALILIK SÜRESI VE PRİM GÜN SAYISI ŞARTININ YANISIRA YAŞ ŞARTINI SAĞLAYANLAR İÇİN 5 PUANLIK TEŞVİKTEN YARARLANILAMAZ

5510 sayılı Kanunun geçici 95 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca verilen sosyal güvenlik destek primi işveren hissesi beş puanlık prim indirim teşvikinden 8.9.1999 tarihi ve öncesinde sigortalı olanlardan sigortalılık süresi ve prim   Devamını Oku

KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

KDV Genel Uygulama Tebliği ile proje uygulaması getirilen ancak, KDV Genel Uygulama Tebliğinin yürürlük tarihi olan 1 Mayıs 2014’den önce istisna belgesi almak suretiyle veya verginin önce uygulanıp sonra iade edilmesi şeklinde yürütülen proje uygulaması dışında işlem yapanların da 1/1/2024 tarihinden itibaren proje uygulaması kapsamında  Devamını Oku

01/07/2023-31/12/2023 DÖNEMİNDE UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR AÇIKLANDI

2023 yılı öncesi tescil edilen işyerleri için prime esas günlük kazancı 324 TL, toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 647 TL ve Linyit ve Taşkömürü çıkarılan işyerleri için 863 TL ve altında olan, 2023 yılında  Devamını Oku

YURT İÇİ YERLEŞİK TÜZEL KİŞİLER KUR KORUMALI MEVDUAT SİSTEMİNDEN 31.12.2021 ile 30.06.2023 TARİHLERİ ARASINDAKİ YABANCI PARALARI İÇİN DE YARARLANABİLİRLER

Döviz tevdiat hesaplarının ve döviz cinsinden katılım fonlarının Türk lirası vadeli mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümünün usul ve esaslarının belirlendiği 2021/14 sayılı T.C. MERKEZ BANKASI Tebliğinde yapılan değişiklikle yurt içi yerleşik tüzel kişilere 31/12/2021 ile 30/6/2023 tarihleri arasındaki herhangi bir tarihte bankalarda   Devamını Oku

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK STANDARTLARININ İLK İKİSİ YAYINLANDI

3 Kasım 2021 tarihinde Glosgow’da düzenlenen COP26 (2021 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı) Zirvesinde kuruluşu ilan edilen Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Kurulu (ISSB), Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Vakfı’nın  Devamını Oku

LPG - TÜPGAZ - MUTFAK GAZI KDV ORANI

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’ndan Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) Dağıtıcı Lisansı almış olan firmanızın yine LPG Dağıtıcı Lisansı sahibi başka bir firmaya   Devamını Oku

7440 SAYILI SGK YAPILANDIRMA + VERGİ YAPILANDIRMA ÖDEME SÜRELERİNDE UZATMA YAPILDI

SGK’ya olan borçlarını 7440 sayılı Kanuna göre peşin ve taksitli ödeme seçeneği seçerek yapılandıranlardan, 03.08.2023 tarihine kadar ödemesi gereken tutarları süresinde ödemeyen veya eksik ödeyenlerin bu tutarları 31.08.2023 tarihine  Devamını Oku

KENDİ ŞİRKETİNDE SİGORTALI OLMAK

Şirket ortaklarının sosyal güvenliklerine ilişkin olarak birincil ve ikincil mevzuatta yer alan düzenlemeler şu şekildedir: Kanunun 4. maddesinin 1. fıkrasının b bendinin 3. alt bendinde “Şirket Ortaklarının Sosyal Güvenlik Statüleri”, Kanunun 7. maddesinde “Sigortalılığın Başlangıcı”, 8. maddesinde   Devamını Oku

FESHİN YAZILI YAPILMASININ GEÇERLİLİK KOŞULU OLDUĞU. YAZILI FESİH BİLDİRİMİNİN BULUNMAMASI DURUMUNDA İŞİN ESASINA GİRİLMEKSİZİN FESHİN GEÇERSİZLİĞİNE KARAR VERİLMESİNİN GEREKTİĞİ

Somut olay incelendiğinde; davalı tarafından işletmesel karar alındığı ileri sürülerek davacının iş akdinin geçerli olarak sona erdirildiği iddia edilmiş ise de, İş Kanunu’nun 19.maddesi gereğince işveren tarafından feshin yazılı olarak yapılmadığı, geçerli fesih iddialarında yazılı fesih bildirimi yapılması hususunun geçerlilik koşulu olduğu, davalı tarafından yapılan feshin  Devamını Oku

TEMMUZ 2023 ENFLASYON - ÜFE TÜFE ORANLARI - KİRA ARTIŞ ORANLARI - İŞYERİ KİRA ARTIŞ ORANI - MESKEN KİRA ARTIŞ ORANI - HESAPLAMA TABLOSU

Konutlar ve işyerleri için kira artış oranı kira artışının yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan Yİ-TÜFE 12 aylık ortalamalara göre değişim oranına bakılarak hesaplanır. Mal sahibi bu orana eşit veya bu orandan daha az bir oranda   Devamını Oku

GERİ KAZANIM KATILIM PAYI TUTARLARI 1 AĞUSTOS 2023 TARİHİNDEN İTİBAREN ARTTIRILDI

7456 sayılı Yasayla Cumhurbaşkanına tanınan Geri Kazanım Katılım Payı tutarlarını iki katına kadar artırma yetkisine istinaden 7449 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 1 Ağustos 2023 tarihinden itibaren geri kazanım katkı payı tutarları arttırıldı.  Devamını Oku

SON ÖDEME TARİHİ 31/07/2023 OLAN SGK ÖDEMELERİNİN SÜRESİ 03/08/2023 TARİHİNE UZATILDI - GELİR VERGİSİ, MTV VE 7440 SAYILI KANUNUN ÖDEME SÜRELERİ İLE BAZI BİLDİRİM, OLUŞTURMA VE YÜKLENME SÜRELERİ 4 AĞUSTOS 2023 TARİHİNE UZATILDI

İşverenlerimizin sigorta prim teşvik ve desteklerinden yararlanmaya devam edebilmeleri, süresinde ödenmeyen primler nedeniyle gecikme cezası ve gecikme zammına maruz kalmamaları, yapılandırma planlarının devam etmesi açısından belirtilen tarihe kadar ilgili borçlarını ödemeleri önem arz etmektedir.” Açıklamasına yer verilmiştir.  Devamını Oku

7456 SAYILI KANUNUN 1 İNCİ MADDESİYLE İHDAS EDİLEN EK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİNE İLİŞKİN GENEL TEBLİĞ

15/7/2023 tarihli ve 32249 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 14/7/2023 tarihli ve 7456 sayılı 6/2/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesiyle  Devamını Oku

OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLEN YERLERDE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDEN YARARLANMA SÜRESİ 3 AY UZATILDI

6/2/2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bölgesel kriz gerekçesiyle 8/5/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma  Devamını Oku

BAĞKUR SİGORTALILARININ 7440 SAYILI YAPILANDIRMA KANUNU BİRİNCİ VE İKİNCİ TAKSİT SON ÖDEME SÜRESİ 31/07/2023 TARİHİDİR

5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi (BAĞ-KUR) kapsamında sigortalı olup, 7440 sayılı Kanun kapsamında yapılandırmaya müracaat edenlerden bazı sigortalılara ait ödeme planlarının ikinci ve takip eden taksitlerin son ödeme tarihlerinin hatalı olduğu açıklanmıştır.  Devamını Oku

BAZI İLLERDE MÜCBİR SEBEP HALİ İLE YAPILANDIRMA KANUNLARINA İLİŞKİN BAŞVURU VE/VEYA ÖDEME SÜRELERİ UZATILDI

Mücbir sebep halinin başladığı tarihten mücbir sebep halinin sona ereceği tarihe kadar verilmesi gereken beyanname ve bildirimler 15.12.2023 Cuma günü sonuna kadar verilebilecek, bu beyannamelere ve bildirimlere istinaden tahakkuk eden vergiler ile  Devamını Oku

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN KAHRAMANMARAŞ’TA MEYDANA GELEN DEPREMLERDEN ETKİLENEN YERLER İÇİN MÜCBİR SEBEP HALİ İLANINA İLİŞKİN DUYURU

Diğer taraftan, mücbir sebep hali sona eren ancak, depremden vergi ödevlerini yerine getiremeyecek şekilde etkilendiğini ve mücbir sebep halinde olduğunu belirterek bağlı bulundukları vergi dairelerine bireysel talepte bulunan mükelleflerin durumları da   Devamını Oku

OTOMOTİV SEKTÖRÜNE YÖNELİK İLAVE TEDBİRLERE İLİŞKİN BASIN AÇIKLAMASI

Otomotiv sektöründe son dönemlerde arz talep dengesini bozacak şekilde oluşan stokçuluk ve haksız uygulamaların ve bunlarla bağlantılı fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek, sektörde rekabetçi, adil ve istikrarlı bir piyasa yapısını yeniden tesis ederek  Devamını Oku

7440 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILAN BORÇLARIN ÖDEME TARİHLERİ HAKKINDA GİB DUYURUSU

7440 sayılı Kanun kapsamında yapılandıran borçların peşin ödemesi ile 1. ve 2. taksit ödeme süresi 31 Temmuz 2023 Pazartesi günü sona ermektedir. Öte yandan, Kahramanmaraş İlinde meydana gelen depremlerden dolayı mücbir sebep hali ilan edilen illerde 7440  Devamını Oku

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ İLE NAKDİ ÜCRET DESTEĞİNDEN YERSİZ YARARLANAN SİGORTALILAR İÇİN SGK’YA EKSİK BİLDİRİLEN GÜNLERİ TAMAMLAMA HAKKI VERİLDİ

Haksız ve yersiz bir şekilde kısa çalışma ve nakdi ücret desteğinden yararlandığı için sigortalıya yapılan ödeme hakkında 4447 sayılı Kanunun Geçici Madde 29 ve Geçici Madde 32 hükümlerinin uygulanmış olması,  Devamını Oku

SPORCULARA YAPILAN ÜCRET ÖDEMELERİ ÜZERİNDEN KESİLEN VERGİLERİN 5 GÜN İÇERİSİNDE İADESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BELİRLENDİ

Düzenlemeye göre Gençlik ve Spor Bakanlığınca tescil edilmiş olan spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri tarafından sporculara ödenen ücretlerden tevkif edilerek ilgili vergi dairesine kanuni süresinde beyan edilen  Devamını Oku

ÖZEL TİYATROLARIN PROJELERİNE YAPILACAK YARDIMLARA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

8/12/2018 tarihli ve 30619 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  Devamını Oku

2023 YILI İKİNCİ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE UYGULANACAK YENİDEN DEĞERLEME ORANI % 18,95 (YÜZDE ONSEKİZ VİRGÜL DOKSANBEŞ) OLARAK TESPİT EDİLMİŞTİR.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan   Devamını Oku

BENZİN, MOTORİN, DOĞALGAZ GİBİ ÜRÜNLERİN ÖZEL TÜKETİM VERGİLERİ ARTIRILDI - GÜNCEL TÜM ÖTV ORANLARI LİSTESİ

15/7/2023 tarih ve 32249 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7456 sayılı “6/2/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Sayılı Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile   Devamını Oku

KURUMLAR VERGİSİ ORANI ARTIRILDI TAŞINMAZ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI KALDIRILDI EK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GETİRİLDİ

MTV mükelleflerine 2023 yılına münhasır olmak üzere EK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ ödeme yükümlülüğü getirilmiştir. Birinci taksiti; AĞUSTOS 2023 ayının sonuna kadar, İkinci taksiti ise, KASIM 2023 ayı sonuna kadar ödenecektir.  Devamını Oku