Geri dön

İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI

(Sağlık güvenlik birimi sayfasına link içerir. İlgili firma ile hiçbir şekilde organik bağımız bulunmamaktadır.)

1 İşyeri Tehlike Sınıfları Nasıl Belirlenir ?

2 İşyeri Tehlike Sınıfı Nasıl Öğrenilir ?

3 NACE Kodu Nedir ?

4 İşyeri Tehlike Sınıfı Hatalı İse Ne Yapılır ?

5 İşyeri Tehlike Sınıfı Neden Önemlidir ?

 
Son tebliğ ile düzenlenen 
 
İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI
 

29 Mart 2013 Tarih ve 28602 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN TEHLİKE SINIFLARI LİSTESİ TEBLİĞİ’ne göre tüm işletmeler aşağıdaki gibi 3 sınıfa ayrılmıştır:

  • Az Tehlikeli Sınıf: Büro faaliyetleri, perakendecilik, oteller, okullar vb.
  • Tehlikeli Sınıf: Ayakkabı, mobilya, deterjan, et üretimi, diş hekimliği vb.
  • Çok Tehlikeli Sınıf: Yapı sektörü, hastaneler, petrol istasyonları vb.

Tehlikeli / Çok Tehlikeli Sınıflarda faaliyet gösteren işverenlerin 01 OCAK 2014 itibariyle çalışanlarına sürekli İş Güvenliği Uzmanlığı, İşyeri Hekimliği ve Hizmetlerini sunmaları yükümlülüğü getirilmiştir.

Az Tehlikeli Sınıflarda faaliyet gösterenlerin ise 01 OCAK 2013 2013 itibariyle, tüm işverenlere Risk Değerlendirmesi, Acil Durum Planlamalarını hazırlamaları ve çalışanlarına yetkili OSGB’den İş Sağlığı ve Güvenliği (ISG) Temel Eğitimi aldırmaları. Az tehlikeli sınıfta olup; 50+ çalışanı olanların ise çalışanlarına sürekli İş Güvenliği Uzmanlığı, İşyeri Hekimliği ve Hizmetlerini sunmaları yükümlülüğü getirilmiştir.

50’den az çalışanı olan az tehlikeli işyerleri ile kamu işyerlerinde işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırma zorunluluğu 2024 yılına ertelendi.

28 Temmuz 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun “20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “01/07/2020” ibaresi “31/12/2023” şeklinde değiştirilmiştir.”

Buna göre 50’den az çalışanı olan az tehlikeli işyerleri ile kamuya ait işyerlerinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirme yükümlülüğü 2024 yılına ertelendi. Değişiklik ile iş güvenliği uzmanlarının bir üst sınıfa bakma izni de aynı tarihe uzatıldı.

İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

İlgili mevzuat bölümünde belirtilen tebliğe istinaden, iş güvenliği yasalarının gerekliliklerini yerine getirilmesinde ve bazı istihdam teşviklerinde önem arz eden 26.12.2012 tarihli 28509 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde kullanılan sınıflamada, aşağıda ayrıntıları belirtilen bazı tanımlar güncellenmiş, yeni tanımlara ilişkin kodlar eklenmiş, güncelliğini yitiren tanımlar listeden çıkarılmıştır.
 
İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI
 
TEBLİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
 
26.12.2012 tarihli 28509 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.
 
1) “10.89.01 kodlu Hazır çorba (geleneksel ve yöresel olarak imal edilenler dahil) ile hazır
 
et suyu, balık suyu, tavuk suyu ve konsantrelerinin imalatı” nacenin tehlike sınıfı “az tehlikeli” olarak değiştirilmiştir.
 
2) Aşağıda— tanımları belirtilen;
 
— “23.20.18 kodlu Ateşe dayanıklı çimento, çamur, harç, beton vb. imalatı “, “47.22.01 kodlu Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda et perakende ticareti
— (sakatatlar, av ve kümes hayvanı etleri ile kasaplar dahil)” ,
 
“81.22.01  kodlu  Diğer  bina  ve  endüstriyel  temizlik  faaliyetleri  (binaların  dışı,
 
pencere, baca, fırın, kalorifer kazanı, havalandırma kanalı, egzoz ünitesi, sanayi
 
— makinesi temizliği vb. uzmanlaşmış temizlik faaliyetleri)” , “91.02.01 kodlu Müzelerin faaliyetleri”,
 
nace kodları işyeri tehlike sınıfları listesinden çıkarılmıştır.
 
3) Aşağıdaki tabloda belirtilen naceler ise İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğine eklenmiştir.
 
Nace kodları ve tehlike sınıflarındaki değişiklikler, Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyeceğiniz prim miktarını etkilemese de, iş güvenliği yasalarının gerekliliklerini yerine getirilmesinde ve bazı istihdam teşviklerinde önem arz etmektedir. Bu nedenle işyerinde yapılan işin uygun nace kodu ve tehlike sınıfında tanımlandığına dikkat edilmesi gerekmektedir.
 
Güncel nace kodu listesi ekte sunulmuştur.
İşletmenizin çalışan sayısı ve tehlike sınıfına göre 

almanız gereken asgari İSG Hizmet Süresi tablosu

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ile birlikte işyeri tehlike sınıfları kavramı hayatımıza girdi. Geçmişte işyerleri için sadece sanayi ve ticaret sınıflandırması yapılıyordu. Bu da aslında tehlikeli işler yapılan bir çok iş kolunun iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı dışında kalmasına neden oluyordu.

 

Yapılan düzenleme ile işyerleri iş sağlığı ve güvenliği yönünden 3 tehlike sınıfına ayrılmıştır. Bunlar ;
 
Az Tehlikeli
 
Tehlikeli
 
Çok Tehlikeli
 
İşyeri tehlike sınıflarının tespitinde, o işyerinde yapılan asıl iş dikkate alınır.
 
İşyeri Tehlike Sınıfları Nasıl Belirlenir ?
 
İşyeri tehlike sınıfı, o işyerinde yapılan asıl işin tehlike seviyesi dikkate alınarak belirlenir. Yapılan işlerin hangi tehlike sınıfında yer aldığı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI TEBLİĞİ ile belirlenmiş ve Tebliğ Ekinde belirtilmiştir.
 
NACE Tanım Tehlike Sınıfı
 
10.92.01 Ev hayvanları için hazır gıda imalatı (kedi ve köpek mamaları, kuş ve balık yemleri vb.) Tehlikeli
 
Yukarıda tehlike sınıfları listesinden bir örnek görebilirsiniz. Bu örnekte Tanım bölümünde yapılan işin tarifi ve yanında da tehlike sınıfı yer alıyor.
 
İşyerinizde yapılan asıl işi dikkate alarak bu listeden kendi tehlike sınıfınızı bulabilirsiniz.
 
İşyeri Tehlike Sınıfı Nasıl Öğrenilir ?
 
Her işyerinin bir SGK sicil numarası vardır. Bu numara 23 rakamdan oluşur ve işyerinin bir çok bilgisini kod olarak içerir. Örnek SGK sicil numarası ; 2.2112.05.05.8888888.034.12-53 / 000
 
Bu işyeri SGK sicil numarasının 2. hanesinden başlayarak 3, 4, 5,  hanelerindeki rakamlar NACE kodu adı verilen bir kodu oluşturur ve tehlike sınıfı da bu kod üzerinden öğrenilebilir.
 
Örneğin yukarıda verilen SGK sicil numarasının 2. ve 5. hane arasındaki rakamları incelediğimizde 21.12.01 kodunu buluruz. Bu da tehlike sınıfları listesindeki NACE bölümü ile örtüşmektedir.
 
SGK SİCİL NO AÇILIMI
 
Yukarıdaki örnek işyeri sicil numarasında yer alan kodlar, numaralar ve anlamları yani Sgk işyeri sicil no açılımı aşağıdaki gibidir;
 
• “2” İşyerinin devamlı mahiyette ve özel sektöre ait olduğunu gösterir koddur. Eğer özel sektöre ait geçici ihaleli bir iş ya da bina inşaatı ise “4” ile başlar. Resmi mahiyetteki devamlı işyerlerinin sicil numarası “1” ile, geçici mahiyetteki resmi işyerlerinin sicil numarası ise “3” ile başlar.
• “2112” işyerinin faaliyet kodu diğer adı ile nace kodudur. Vergi dairesindeki ya da ticaret sicildeki faaliyet koduna uygun olması gerekmektedir.
• 05 ve 05 rakamları eski ve yeni şube kodlarıdır.
• “8888888” 7 haneden oluşan SGK işyeri sicil numarasıdır.
• 034- İl kodudur. İllerin plaka koduna göre belirlenir. Bizdeki örnek İstanbul ili içindir.
• 12- İlçe kodudur. İşveren dosyasının bağlı olduğu Sosyal Güvenlik Merkezi kodudur.
• 53– Kontrol numarası diye geçer.
• 000- Taşeron numarasıdır. Ana dosya için 000’dır. Eğer alt taşeron varsa tescil sırasına göre 001, 002 gibi devam eder.
 
* Hatalı ifadelerin düzeltilmesi aşamasındaki nazik uyarıları ile katkıda bulunan Murat AKAR Bey'e teşekkür ederiz.

 

 
NACE Kodu Nedir ?
 
NACE kodu yani Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması, Avrupa‘da ekonomik faaliyetlerle ilgili istatistik üretilmesi ve yayılması amacına yönelik bir başvuru kaynağıdır.
 
NACE kodlamasında faaliyet konularına göre işyerlerine/işletmelere altı haneli bir kod verilmektedir. Ülkemizde bir çok alanda yürütülen Avrupa Birliğine uyum çalışmaları kapsamında NACE kodu uygulaması da kullanılmaya başlanmıştır.
 
İşyeri Tehlike Sınıfı Hatalı İse Ne Yapılır ?
 
İşyeri faaliyetleri, işyeri açılışında başvuru sırasında belirtilir ve işyeri açılışı için denetim yapan vergi memuru tarafından onaylanır. Geçmişte bir çok işyeri için faaliyet sınıfları ya hiç belirtilmemiş yada hatalı olarak belirtilmiştir. Bu da SGC sicil numarası içinde yer alan NACE kodu bölümünün hatalı olmasına yol açar. NACE kodundaki hata nedeniyle işyeri tehlike sınıfı da hatalı olabilir.
 
Bu gibi durumlarda İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü‘ne bir dilekçe ile itiraz edilerek NACE kodu ve tehlike sınıfı değişikliği yapılabilir.
 
İşyeri Tehlike Sınıfı Neden Önemlidir ?
 
Ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yükümlülükler tehlike sınıflarına göre düzenlenmiştir. İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi aylık çalışma süreleri tehlike sınıflarına göre farklılık göstermektedir. Aynı şekilde İSG eğitimi yenileme süreleri, risk analizi yenileme süreleri, acil durum ekip üyesi sayıları ve idari para cezaları gibi kavramların tamamı işyeri tehlike sınıfına göre farklılık göstermektedir.
 
Bunların yanında çalışan sayısı 50’den daha az olan az tehlikeli işyerleri için iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi hizmeti alma zorunluluğu 2020 yılına kadar ertelenmiştir. Dolayısıyla az tehlikeli işyerleri için bu yükümlülük yoktur.
 
Görüldüğü gibi işyeri tehlike sınıfını doğru belirlemek, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri açısından son derece önemlidir.
 
Unutmayalım! 
 
KAZALAR TEMENNİ EDEREK DEĞİL TEDBİR ALINARAK ÖNLENİR.
ÖNLEMEK ÖDEMEKTEN UCUZDUR.
PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter