Geri dön

KIDEM TAZMİNATI TAVANI

01.07.2021 - 31.12.2021  tarihleri arasında 8.284,51 TL
01.01.2021 - 30.06.2021  tarihleri arasında 7.638,96 TL
01.07.2020 - 31.12.2020  tarihleri arasında 7.117,17 TL
01.01.2020 - 30.06.2020  tarihleri arasında 6.730,15 TL
01.07.2019 - 31.12.2019  tarihleri arasında 6.379,86 TL
01.01.2019 - 30.06.2019  tarihleri arasında 6.017,60 TL
01.07.2018 - 31.12.2018  tarihleri arasında 5.434,42 TL
01.01.2018 - 30.06.2018  tarihleri arasında 5.001,75 TL
01.07.2017 - 31.12.2017  tarihleri arasında 4.564,37 TL
01.01.2017 - 30.06.2017  tarihleri arasında 4.426,16 TL
01.07.2016 - 31.12.2016  tarihleri arasında 4.297,21 TL
01.01.2016 - 30.06.2016  tarihleri arasında 4.092,53 TL
01.09.2015 - 31.12.2015  tarihleri arasında 3.828,37 TL
01.07.2015 - 31.08.2015  tarihleri arasında 3.709,98 TL
01.01.2015 - 30.06.2015  tarihleri arasında 3.541,37 TL
01.01.2014 - 31.12.2014  tarihleri arasında 3.438,22 TL
01.07.2013 - 31.12.2013  tarihleri arasında 3.254,44 TL
01.01.2013 - 30.06.2013  tarihleri arasında 3.129,25 TL
01.07.2012 - 31.12.2012  tarihleri arasında 3.033,98 TL
01.01.2012 - 30.06.2012  tarihleri arasında 2.917,27 TL
01.07.2011 - 31.12.2011  tarihleri arasında 2.731,85TL
01.01.2011 - 30.06.2011  tarihleri arasında 2.623,23 TL
01.07.2010 - 31.12.2010  tarihleri arasında 2.517,01 TL
01.01.2010 - 30.06.2010  tarihleri arasında 2.423,88 TL
01.07.2009 - 31.12.2009  tarihleri arasında 2.365,16 TL
01.01.2009 - 30.06.2009  tarihleri arasında 2.260,04 TL
01.07.2008 - 31.12.2008  tarihleri arasında 2.173,18 TL
01.01.2008 - 30.06.2008  tarihleri arasında 2.087,92 TL
01.07.2007 - 31.12.2007  tarihleri arasında 2.030,19 TL
01.01.2007 - 30.06.2007  tarihleri arasında 1.960,69 TL
01.07.2006 - 31.12.2006  tarihleri arasında 1.857,44 TL
01.01.2006 - 30.06.2006  tarihleri arasında 1.770,63 TL
01.07.2005 - 31.12.2005  tarihleri arasında 1.727,15 TL
01.01.2005 - 30.06.2005  tarihleri arasında 1.648,90 TL

 

VERGİDEN İSTİSNA
 
KIDEM TAZMİNATI TUTARLARI

Kıdem tazminatı tavan tutarı Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuruna 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçememekte olup, bu tutar aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır:

Devlet Memurlarına bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesinin hesabında aşağıda belirtilen ödemelerin toplamı esas alınır:

1. Aylık Gösterge  X  Aylık Katsayısı

2. Ek Gösterge  X  Aylık Katsayısı

3. Kıdem Aylığı Toplam Göstergesi  X  Aylık Katsayısı

4. Taban Aylık Göstergesi   X  Taban Aylık Katsayısı

5. (Aylık Gösterge + Ek Gösterge) x Aylık Katsayısı x % 215 (En yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarının her devlet memurunun kendi ek göstergesine göre farklılık  gösteren oranına tekabül eden miktar)

Yukarıdaki açıklama çerçevede, en yüksek devlet memuru olan  Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanına bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesi  hesaplanıp ilan edilmektedir.

 
PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter