Geri dön

ÇIRAK - STAJYER ASGARİ ÜCRET

 

 

STAJ ÜCRETİNE DEVLET KATKISI 5 EĞİTİM YILI UZATILDI
 

Aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj ve tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilerin ücretlerine yapılan devlet katkısı ödemelerinin, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılından itibaren 5 eğitim ve öğretim yılı uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre,

İşletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere yapılacak ödemelerin

Asgari ücretin net tutarının yüzde 30'undan,

Kalfalık yeterliliğini kazanan mesleki eğitim merkezi 12'nci sınıf öğrencilerine yapılacak ödemelerin ise

Asgari ücretin yüzde 50'sinden az olamayacağına dair süre ile

Mesleki eğitim merkezi programı dışındaki okul ve kurumlarda öğrenim gören öğrencilere ödenebilecek en az ücretin;

20'den az personel çalıştıran işletmeler için üçte ikisinin,

20 ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için üçte birinin,

Mesleki eğitim merkezi programına devam eden öğrencilere ödenebilecek en az ücretin ise tamamının

devlet katkısı olarak ödenmesine ilişkin süre,

2021-2022 eğitim ve öğretim yılından itibaren 5 eğitim ve öğretim yılı uzatıldı.

Karar, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayım tarihinde yürürlüğe girdi.

 
ÇIRAKLARA ÖDENECEK ASGARİ ÜCRET
01.01.2022
-
31.12.2022
 
Aday çırak, çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilere ödenecek ücret ve bu ücretlerdeki artışlar; aday çırak veya çırağın velisi veya vasisi veya kişi reşit ise kendisi; öğrenciler için okul müdürlüğü ile işyeri sahibi arasında Bakanlıkça belirlenen esaslara göre düzenlenecek sözleşme ile tespit edilir. Ancak, aday çırak ve çırağa  asgari ücretin % 30'undan aşağı ücret ödenemez. Aday çırak, ve çıraklara ödenecek ücretler her türlü vergiden müstesnadır.
MESLEK EĞİTİMİ GÖREN ÖĞRENCİLERE ÖDENECEK ÜCRET
Yirmi ve Üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde
 
Yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde
 
İşletmelerde meslek eğitimi gören örgün eğitim öğrencilerine, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30'undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15'inden aşağı ücret ödenemez. Öğrencinin eğitimi sırasında işyerinin kusuru halinde meydana gelecek iş kazaları ve meslek hastalıklarından işveren sorumludur. Öğrenciye ödenecek ücretler her türlü vergiden müstesnadır.
Stajyerlere ödenecek ücretler firmadaki çalışan sayısına ve geçerli asgari ücrete göre belirleniyor. Stajyerlere net asgari ücretin yüzde 30'u kadar maaş ödenmek zorunda. Bu tutarın üzerinde ödemede sınır yok. Ancak bundan az maaş verilemiyor. Stajyerlerin ücretlerinden herhangi bir vergi ve kesinti yapılamıyor.
 

 

 

 

PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter