Geri dön

ASGARİ ÜCRET

ASGARİ ÜCRET 
SİGORTA PRİMİNE ESAS ÜCRETLER (TL) TABAN TAVAN
01.01.2021 - 31.12.2021 3.577,50.-  26.831,40 

KIDEM TAZMİNATI TAVANI (TL)    (Gelir Vergisinden İstisna olan tutar)

01.01.2021 - 30.06.2021   8.651,62
01.07.2021 - 31.12.2021    
SİGORTA PRİMİNE ESAS ALT - ÜST SINIR (TL)
  ALT SINIR ÜST SINIR
GÜNLÜK AYLIK GÜNLÜK AYLIK
01.01.2021 119,25 3.577,50 894,38 26.831,40
31.12.2021
5510 sayılı kanunun 82 nci maddesine göre, bu kanun gereğince alınacak primlerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, 16 yaşından büyükler için belirlenen asgari ücretin otuzda biri, üst sınırı ise günlük kazancın alt sınırının 7,5 katıdır.

1974 - 2020 YILLARI ARASINDAKİ

ASGARİ ÜCRET TUTARLARI

1996 - 2020 YILLARI ARASINDAKİ

NET - BRÜT ASGARİ ÜCRET TUTARLARI

 
ÇIRAKLARA ÖDENECEK ASGARİ ÜCRET
01.01.2021
-
31.12.2021
1073,25
Aday çırak, çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilere ödenecek ücret ve bu ücretlerdeki artışlar; aday çırak veya çırağın velisi veya vasisi veya kişi reşit ise kendisi; öğrenciler için okul müdürlüğü ile işyeri sahibi arasında Bakanlıkça belirlenen esaslara göre düzenlenecek sözleşme ile tespit edilir. Ancak, aday çırak ve çırağa  asgari ücretin % 30'undan aşağı ücret ödenemez. Aday çırak, ve çıraklara ödenecek ücretler her türlü vergiden müstesnadır.
MESLEK EĞİTİMİ GÖREN ÖĞRENCİLERE ÖDENECEK ÜCRET
Yirmi ve Üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde
847,50
Yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde
423,75
İşletmelerde meslek eğitimi gören örgün eğitim öğrencilerine, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30'undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15'inden aşağı ücret ödenemez. Öğrencinin eğitimi sırasında işyerinin kusuru halinde meydana gelecek iş kazaları ve meslek hastalıklarından işveren sorumludur. Öğrenciye ödenecek ücretler her türlü vergiden müstesnadır.
Stajyerlere ödenecek ücretler firmadaki çalışan sayısına ve geçerli asgari ücrete göre belirleniyor. Stajyerlere asgari geçim indirimi hariç net asgari ücretin yüzde 30'u kadar maaş ödenmek zorunda. Bu tutarın üzerinde ödemede sınır yok. Ancak bundan az maaş verilemiyor. 2021 yılı için stajyerlere ödenmesi gereken en az ücret 847 lira 50 kuruş oldu. Stajyerlerin ücretlerinden herhangi bir vergi ve kesinti yapılamıyor.
 

 

ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI VE
İŞVERENE MALİYETİ 

01.01.2021 - 31.12.2021

Brüt Ücret 3.577,50 TL
Sigorta Primi İşçi Payı 500,85 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 35,78 TL
Gelir Vergisi Matrahı 3.040,88 TL
Gelir Vergisi 187,82 TL
Damga Vergisi 27,15 TL
Asgari Geçim İndirimi (Bekâr ve Çocuksuz) 268,31 TL
NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ Dahil) 2.825,90 TL

 

ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ 2021
Asgari Ücret

3.577,50 TL

SGK Primi % 15,5 (İşveren Payı) 554,51 TL
İşveren İşsizlik Sigorta Fonu 71,55 TL
İşverene Toplam Maliyeti 4.203,56 TL

 

KAPICILAR İÇİN ASGARİ ÜCRETİN HESABI

VE İŞVERENE MALİYETİ (TL / AY)

(Not : Kapıcılar, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23. maddesi gereğince Gelir Vergisinden, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun (2) Sayılı Tablonun lV. bölümünün (34) numaralı fıkrası gereğince Damga Vergisinden muaf tutulmaktadır.)

ASGARİ ÜCRET ÜZERİNDEN İŞÇİLİK MALİYETİ 

(KAPICI)

( Bekar – Agi Yok – Teşvikli – BES Yok )

Ocak – 2021

 ASGARİ ÜCRET 3.577,50
 İŞÇİ İŞSİZLİK SİGORTASI (%1) 35,78
 İŞÇİ SGK PAYI (%14) 500,85
 GELİR VERGİSİ TUTARI (Kapıcı Olduğu İçin GV Muaf) (%15) 0
 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARI (GV Olmadığı İçin AGİ Yok) 0
 DAMGA VERGİSİ TUTARI (Kapıcı Olduğu İçin DV Muaf) (%0,759) 0
 KESİNTİLER TOPLAMI 536,63
 NET ELE GEÇEN TUTAR 3.040,87
 BRÜT AYLIK ÜCRETİ   3.577,50
 İŞVEREN SGK PAYI(%20,5)   733,39
 İŞVEREN SGK TEŞVİK(%5)   (-178,88)
 İŞVEREN SGK PAYI(%15,5)   554,51
 İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTASI (%2)   71,55
 TOPLAM MALİYET   4.203,56

 

 

PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter