Geri dön

FATURA DÜZENLEMEDE ZORUNLU KURALLAR

Fatura düzenlenen firma Şahıs Firması ise; Şahıs ismi yazılmalıdır. Firma Unvanı yazılması zorunlu değildir. Örnek:  Ali BALTÜRK – Baltürk Gıda

Fatura düzenlenen firma Şirket ise; Şirket ismi tam olarak yazılmalıdır.

Fatura Düzenlenen Firma-Şahıs Adresi Ayrıntılı olarak yazılmalıdır.

Firmanın Vergi Dairesi yazılmalıdır. ( Fatura, Mükellef olmayan tüketiciye kesilecek ise zorunlu değildir.)

Firmanın vergi numarası yazılmalıdır. Firma Şahıs firması ise; TC Kimlik numarası(11 Hane) yazılmalıdır. Firma Şirket ise Vergi numarası(10 Hane) yazılmalıdır.

Düzenleme Tarihi Yazılmalıdır.

Faturaya dayanak satış kredi kartı ile tahsil edilmiş ise; fatura üzerine KREDİLİ SATIŞ yazılmalıdır.

Rakam bilgileri net ve okunaklı biçimde yazılmalıdır. (Sayı ve Yazı ile) Noktalama işaretlerini doğru yerlere ekleyiniz. Örn: 1.000,00-TL -  1.253,28.-TL

Açıklama bölümünde satılan malın, mamülün yada hizmetin cinsi ayrıntılı olarak yazılmalıdır.

Tahsilat yapılmış ise Kapalı Fatura düzenlenmelidir. Faturanın alt kısmına kaşe basılmalı ve imzalanmalıdır.

Tahsilat yapılmamış ise Açık Fatura düzenlenmelidir. Faturanın üst kısmına kaşe basılmalı ve imza atılmalıdır.

Fatura üzerinde kazıntı veya karalama yapılamaz. Hatalı olan yazının ortasından tek çizgi çizilir. Üst kısmına doğru rakam yada yazı yazılır. “TARAFIMIZCA DÜZELTİLMİŞTİR” yazılıp paraf imza atılır.

Satışa ait Katma Değer Vergisi hesaplamasını özenle yapınız. KDV Oranını mutlaka fatura üzerinde belirtiniz. Aynı fatura üzerinde birden fazla KDV Oranı mevcutsa KDV hesaplamalarını ayrı ayrı belirtiniz. % 18 Matrah - % 18 Kdv   / % 8 Matrah - % 8 Kdv /    % 1 Matrah - % 1 Kdv

Düzenlediğiniz faturayı acilen düzenlenen firmaya iletiniz. Dönemsellik ilkesi gereği fatura ilgili tarihte yazılmalıdır. Karışıklığa Mahal vermeyiniz.

 

PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter