Geri dön

ÜÇ GÜNDEN AZ İSTİRAHAT SÜRESİNDE ÖDEME

 

ÜÇ GÜNDEN AZ İSTİRAHAT SÜRESİNDE ÖDEME

Sigortalı üç gün ve daha fazla süreyle hastalandığında, 5510 sayılı Yasa’nın 18’inci maddesi uyarınca, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kendisine iş göremezlik ödeneği ödenmektedir. Hastalık sebebiyle iş göremezlik ödeneğine hak kazanmak için, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki bir yıl içinde 90 gün kısa vadeli sigorta priminin Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmiş olması gerekmektedir.

Ancak, işçinin üç günden az süreyle istirahat raporu alması durumunda, işe gidemediği günler için kendisine Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan iş göremezlik ödeneği verilmesi mümkün değildir.

Bu durumda, işçi işverenden ücret talep edebilecek midir?

Bu sorunun cevabı, 6098 sayılı yeni Borçlar Yasası’nın 409’uncu maddesinde verilmiştir.

Anılan maddede “Uzun süreli bir hizmet ilişkisinde işçi, hastalık, askerlik veya kanundan doğan çalışma ve benzeri sebeplerle kusuru olmaksızın, iş gördüğü süreye oranla kısa bir süre için iş görme edimini ifa edemezse işveren, başka bir yolla karşılanmadığı takdirde, o süre için işçiye hakkaniyete uygun bir ücret ödemekle yükümlüdür.’’ hükmü yer almaktadır.

Bu maddeye göre, işçi üç günden az süreyle istirahat raporu alması halinde, işe gidemediği günler için ücret talep etmesi için iki koşul bulunmaktadır:

1- Uzun süreli hizmet ilişkisi,

2- Hastalığın işçinin kusuru olmaksızın oluşması

PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter