Geri dön

BİNEK OTOMOBİL ALIM SATIMINDA KDV

1-)   Binek otomobillerinin alımında yüklenilen katma değer vergisini indirim hakkı bulunan mükelleflerin, ( Araç Kiralama, Sürücü kursu, Ticari Taksi hizmetleri v.b) bu araçları tesliminde %18 KDV hesaplanır.

Ancak binek otomobillerin alımında yüklenilen katma değer vergisini indirim hakkı bulunan mükelleflerin, kiralamak veya çeşitli şekillerde işletmek üzere iktisap ettikleri ve 31.12.2007 tarihi itibarıyla aktiflerinde veya envanterlerinde bulunan binek otomobillerinin iktisap tarihinden itibaren 2 yıl geçtikten sonra teslime konu olması halinde bu teslimde % 1 katma değer vergisi oranı uygulanır.

2-)    Sıfır km. binek otomobil ALIMINDA nihai tüketici, Serbest meslek kazancı, Ticari kazanç, Kurumlar vergisi mükellefi olup olmadığına bakılmaksızın %18 KDV uygulanır.

3-)    2.el binek oto ALIM VE SATIMINDA Serbest meslek kazancı, Ticari kazanç, Kurumlar vergisi mükellefi olup olmadığına bakılmaksızın %1 KDV uygulanır. (Burada dikkat edilmesi gereken husus; yukarıda belirtildiği üzere faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerin kiralanması ve isletilmesi olan mükelleflerin araç satımında %18 KDV uygulanır.)

4-)    Serbest meslek kazancı, Ticari kazanç, Kurumlar vergisi mükellefinin nihai tüketiciye 2.el binek oto satımında  %1 KDV uygulanır. KDV'sini indirim hakkına sahip (Araç Kiralama, Sürücü kursu, Ticari Taksi hizmetleri v.b ) mükelleflerin nihai tüketiciye satımında %18 KDV hesaplanır.

5-)     Ayrım gözetmeksizin mükelleflerin nihai tüketici konumundaki birisinden araç alımında KDV hesaplanmaz.

Binek otomobile ait KDV, indirim konusu yapılabilir mi?

KDV Kanununun 30/b maddesi hükmüne göre, faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çesitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları binek otomobillerinin alış belgelerinde gösterilen KDV hariç olmak üzere, binek otomobili alımında yüklendikleri KDV'nin indirimi mümkün bulunmamaktadır.

Bu çerçevede, gerçek usulde vergilendirilen taksi işletmecisi, sürücü kursu ve otomobil kiralama şirketi gibi işletmelerin faaliyetleri ile ilgili satın aldıkları binek otomobilleri nedeniyle ödenen KDV indirim konusu yapılabilecektir. Bu mükelleflerin binek otomobilinin alış belgesinde gösterilen KDV, ait olduğu takvim yılı aşılmamak kaydıyla, ilgili belgelerin kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde, bu araçların fiilen faaliyete kullanılmaya başlanılıp başlanılmadığına bakılmaksızın indirilebilecektir.

Örnek; Mükellef tarafından araç kiralama faaliyetinde kullanılmak üzere Kasım / 2014 döneminde satın alınan araç nedeniyle ödenen KDV, bu dönemde aracın kiralanıp kiralanmadığına bakılmaksızın indirilebilecektir.

Binek otomobil işletmeciliği ile uğraşan mükelleflerin işletme amacı dışında satın aldıkları binek otomobillerinin alış belgelerinde gösterilen KDV'nin indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.

KDV uygulamasında binek otonun tanımı nedir?

87.03 GTIP (Binek oto) tanımı:  1+1 koltuklu, şoför ve öndeki yolcunun arkasındaki kısımda emniyet kemerleri veya emniyet kemeri montajı için tertibat, koltuk ve emniyet ekipmanı montajı için sabit tertibat, aracın iç kısmının her tarafında, araçların yolcu bölümlerinde yer alan konfor özellikleri ve iç döşemeleri (örn. yer kaplamaları, havalandırma, iç aydınlatma, küllükler), iki yan panel boyunca arka camları bulunan (En arkada yük bölümünün sağ ve sol taraflarında cam bulunsun bulunmasın); şoför ve öndeki yolcuların bölümü ile insan veya eşya taşınması için kullanılan arka bölüm arasında sabit bir panel veya bariyer bulunmayan kapalı kasa motorlu taşıtlar.

1+3, 1+4 veya 1+7 koltuklu, şoför ve öndeki yolcunun arkasındaki kısımda emniyet  kemerleri veya emniyet kemeri montajı için tertibat, koltuk ve emniyet ekipmanı montajı için sabit tertibat, aracın iç kısmının her tarafında, araçların yolcu bölümlerinde yer alan konfor özellikleri ve iç döşemeleri (örn. yer kaplamaları, havalandırma, iç aydınlatma, küllükler), iki yan panel boyunca arka camları bulunan (En arkada yük bölümünün sağ ve sol taraflarında cam bulunsun bulunmasın); şoför ve öndeki yolcuların bölümü ile insan veya eşya tasınması için kullanılan arka bölüm arasında sabit bir panel veya bariyer bulunmayan kapalı kasa motorlu taşıtlar.

PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter