Geri dön

EXCEL FONKSİYONLARLA İLGİLİ İPUÇLARI

 

Her formül = işaretiyle başlar ve enter tuşuyla biter.

Formülü düzeltmek için F2 tuşu kullanılır.

Formülü silmek için DELETE tuşu kullanılır.

Formülden çıkmak için ESC tuşu kullanılır.

Formüller çoğaltma yapılabilir.

Toplama ve çarpma işleminin fonksiyonu vardır. Ancak bölme ve çıkarma işleminin fonksiyonu yoktur.

Formüller elle yazılabilir ya da Formüller sekmesinden seçilerek eklenebilir. Ya da FX butonundan seçilebilir.

İki nokta üst üste : hücre aralığının işleme dâhil eder. Örneğin B2:B8 ise B2’den B8’e kadar olan tüm hücreler işleme dâhil olur.

Noktalı Virgül; Sadece o hücreleri işleme dâhil eder. Aralığı almaz. Örneğin B2;B8 ise sadece B2 ve B8 işleme dâhil olur.

Eğer formüldeki değer rakam ise, direkt yazılır. Örneğin; B2=50 şeklinde yazılır.

Eğer formüldeki değer kelime ise, tırnak içerisinde yazılır. Örneğin; B2=”kadın” şeklinde yazılır.

Formül içerisinde kaç adet parantez açılmış ise tüm parantezler formül sonunda mutlaka kapatılmalıdır.

Formüllerde çoğaltma sırasında hücre değişmemesi için sabitleme işlemi yapılabilir. Hücre sabitlemek için F4 tuşuna basılabilir. Ya da elle yazılarak sabitlenebilir.

$F$4:    F sütunu sabit ve 4.satır sabittir. Yani hücre değişmez.

$F4:     F sütunu sabit ancak 4. Satır değişebilir. Çoğaltma işleminde artabilir ya da azalabilir.

F$4:     F sütunu değişebilir. Artabilir ya da azalabilir. Ancak 4.satır sabit değişmez.

F4:      Hem sütun hem satır artabilir azalabilir. Çoğaltma işleminde değişebilir.

İç içe formüller yazılabilir. Örneğin; =Ortalama(Mak(B2:B8);Min(B2:B8)) En büyük ve En küçük değeri bulur ve bu iki değerin

ortalamasını hesaplar.

İşlemler aynı sayfadaki hücrelerde ise =Topla(B2;B3) şeklinde yazılır.

İşlemler aynı dosyadaki farklı sayfalarda ise =TOPLA(Sayfa1!B2;Sayfa2!B3) şeklinde yazılır.

İşlemler farklı dosyalarda ise =TOPLA('[kitap1.xlsx]Sayfa1'!$D$2;'[kitap2.xlsx]Sayfa1'!$B$3)     şeklinde yazılır.

İşlemlerde kolaylık sağlamak adına hücre adları değiştirilebilir. Örneğin B2 hücresinde Döviz Kuru girildiyse bu hücre adı KUR olarak değişebilir. Bunun için hücre seçilir formüller sekmesinden ad tanımla butonu tıklanır ve hücreye ad girilir onaylanır. =ÇARPIM (B2;C2) şeklinde yazılabilir ya da =ÇARPIM(KUR;C2) şeklinde de yazılabilir.

İşlemlerde kolaylık sağlamak adına hücre adı değiştirildiği gibi bir aralığın da adı değiştirilebilir. Örneğin B2’den B8’e kadar aralık seçilir. Formüller sekmesinden ad tanımla butonu tıklanır. Aralık ismi yazılır onaylanır. Maaşlar yazılabilir. =TOPLA(B2:B8) şeklinde yazılabilir. Ya da =TOPLA(MAAŞLAR) şeklinde yazılabilir.

 
TOPLA fonksiyonu 
 
Belirtilen hücrelerdeki sayıların toplamını bulur. 
 
Kullanım şekli :
 
=TOPLA(hücre veya bölge adları)
 
Örnek :
 
=TOPLA(A2;B5;D8) A2, B5, D8 hücrelerinin toplamını bulur. 
 
=TOPLA(B2:B12) B2 ile B12 hücreleri arasındaki hücrelerin toplamını bulur. 
 
ORTALAMA fonksiyonu 
 
Belirtilen hücrelerdeki sayıların ortalamasını bulur. 
 
Kullanım şekli :
 
=ORTALAMA(hücre veya bölge adları) 
 
Örnek :
 
=ORTALAMA(C3:H3) C3 ile H3 arasındaki sayıların ortalamasını bulur.
 
EĞER fonksiyonu 
 
Bir koşulun gerçekleşip gerçekleşmemesi durumlarında ortaya çıkacak sonuçların değerlendirilmesini sağlar. 
 
Kullanım şekli :
 
=EĞER(koşul ifadesi;olumlu sonuç;olumsuz sonuç) 
 
koşul, bir hücrenin bir sayı ile veya iki hücrenin değerlerinin karşılaştırılması ile yazılabilir. 
 
olumlu sonuç, koşulun oluşması durumunda yazılacak ifade veya değer. 
 
olumsuz sonuç, koşulun oluşmaması durumunda yazılacak ifade ve değer. 
 
Örnek :
 
=EĞER(D3>=45;”GEÇTİ”;”KALDI”)
Eğer D3 hücresinin değeri 45’e eşit veya büyük ise GEÇTİ, değilse KALDI ifadesini yaz. 
 
=EĞER(H2=”GEÇTİ”;1;0)
Eğer H2 hücresinde GEÇTİ ifadesi varsa 1 değerini yoksa 0 değerini yaz. 
 
=EĞER(E3>D3;E3-D3;0)
Eğer E3 hücresi D3 hücresinden büyükse E3’den D3’ü çıkar, değilse 0 değerini yaz. 
 
Eğer fonksiyonunda birden fazla koşul kontrol etmek gerektiğinde; VE bağlacı veya YADA bağlacı kullanılabilir.  Eğer fonksiyonunda olumlu sonuç üretebilmek için birden fazla koşulun hepsinin gerçekleşmesi isteniyorsa VE bağlacı, koşulların sadece bir tanesinin gerçekleşmesi yeterli ise YADA bağlacı ile formül yazılır. 
 
Örnek : 
 
=EĞER(VE(B3>=60;C3>=60);“BAŞARILI”;“BAŞARISIZ”) 
Eğer B3 60 tan büyük eşit ise ve C3 60 tan büyük eşit ise BAŞARILI, değilse BAŞARISIZ yaz. 
 
=EĞER(YADA(B3>50;C3>50);“DOĞRU”;“YANLIŞ”) 
Eğer B3 büyüktür 50 ise ya da C3 büyüktür 50 ise DOĞRU, değilse YANLIŞ yaz. 
 
EĞERSAY fonksiyonu 
 
Eğersay, belli bir hücre aralığı içindeki metin veya sayı içeren hücrelerde istenilen koşula uyan hücre sayısını verir. 
 
Örnek : 
 
=EĞERSAY(C3:C50;“BAŞARILI”) 
C3 ile C50 hücreleri arasında BAŞARILI kelimesi bulunan hücrelerin sayısını verir. 
 
=EĞERSAY(D2:D20;“>50”) 
D2 ile D20 hücreleri arasında 50 den büyük olan sayıların bulunduğu hücre sayısını verir.
 
KUVVET(Sayı;Üs): 
 
Verilen sayının belirtilen üs’sünü hesaplar. KUVVET(5;2) = 25   KUVVET(2,3)=8  
 
KUVVET(A1;5) A15
 
YUVARLA(sayı;sayı_rakamlar): 
 
Verilen sayıyı, belirtilen sayı_rakamlar kadar yuvarlar.  YUVARLA(2,5487;0) =3  YUVARLA(2,42165;0)=2
 
KAREKÖK: 
 
Verilen sayının karekökünü hesaplar. KAREKÖK(25) = 5,    KAREKÖK(A1) A1’deki sayının karekökünü verir.
 
BÜYÜK(Hücre_Aralığı;k): 
 
Hücre aralığındaki k. en büyük değeri verir. BÜYÜK(A1:B5;2)  A1:B5 aralığındaki 2. Büyük sayıyı verir.
 
KÜÇÜK(hücre_aralığı;k): 
 
Hücre aralığındaki en küçük k. değeri verir. KÜÇÜK(A1:B5;2) En küçük 2. değeri  verir.
 
MAX(Hücre_Aralığı)
 
Hücre aralığındaki en büyük değeri verir. MAX(B1:B5)  B1:B5 aralığındaki En Büyük sayıyı bulur.
 
MİN(Hücre_Aralığı)
 
Hücre aralığındaki en küçük değeri verir. MİN(B1:B5)  B1:B5 aralığındaki En Küçük sayıyı bulur.
 

FONKSİYONLAR (İŞLEVLER / FORMÜLLER)

Hiç şüphesiz Excel’i kullanmamızdaki en büyük nedenlerden biri de; içerisinde barındırdığı ve kullanmamıza imkân tanınan yerleşik işlevleridir. Günlük kullanımda genellikle tablolar hazırlıyoruz, o tablolardaki finansal rakamların, satış stok adetlerinin toplamlarını, istatistiklerini, analizini yapmak istiyoruz. Excel bunun için bize birçok araç sunuyor, bunlardan biri de Fonksiyonlar.

Excel’de şerit olarak adlandırdığımız menülerin olduğu kısımda birçok menü var ve her menüde o menü adıyla ilgili olan ve olmayan birçok özellik mevcut. Fakat Formüller menüsü komple ve sadece Formüllerle alâkalıdır. Oldukça da geniş bir konudur. O yüzden Microsoft bu konu için ayrı bir menü oluşturmuştur.

Birçok formül kategorisi bulur. İhtiyacımıza uygun fonksiyonları bilirsek, direkt olarak sayfada o fonksiyon adını yazıp formüle başlarız ama bilmiyorsak o zaman Formüller menüsündeki uygun kategoriden ihtiyacımıza uygun fonksiyonu bulup ilerleyebiliriz.

Excel’de birçok fonksiyon, yapılacak iş ne ise ona uygun ve akılda kalıcı biçimde isimlendirilir. Örneğin; bir tarihten yıl, ay veya gün parçasını almak istiyorsak, hâli hazırda kendi isimleriyle, YILAYGÜN fonksiyonları vardır, onları kullanabiliriz. Bu duruma birçok örnek verebiliriz. Meselâ bir sütundaki en büyük veya en küçük sayıyı bulmak için, MAK ve MİN adında fonksiyonlar vardır. Bir verinin sütunda kaçıncı sırada olduğunu bulmak için KAÇINCI adında bir fonksiyon vardır.

Formüllerin çalışma prensibi şöyledir; sizden bazı argümanlar isterler, siz o istediği argümanları verirseniz, formül de gerekli aramayı veya hesaplamayı yapıp geriye bir değer döndürür.  Bazı argümanların girilmesi gereklidir/zorunludur, bazıları ise opsiyonel yani isteğe bağlıdır, girilmese de formül çalışır. Fakat opsiyonel olan argüman girilirse başka bir sonuç, girilmezse başka bir sonuç geri dönebilir. O yüzden opsiyonlara iyi karar vermek gerekir.

Fonksiyonların içinde, uçucu diye tabir ettiğimiz anlık veya günlük ya da her hesaplamada değişebilen fonksiyonlar da vardır. Örneğin; BUGÜN() , ŞİMDİ() , RASTGELEARADA  vb. fonksiyonlardır. Bir hücreye =BUGÜN() formülünü yazarsanız size o günün tarihini verir, dosyayı yarın açtığınızda da yine açtığınız günün tarihini verir. Aynı şekilde =ŞİMDİ() formülünü yazarsanız size o anki tarih ve saati birleşik olarak verecektir.

MİCROSOFT TARAFINDAN BELİRTİLEN EN POPÜLER 10 İŞLEV / FONKSİYON

İşlev Açıklama
TOPLA Hücrelere değerler eklemek için bu işlevi kullanın.
EĞER Bir koşul Doğru olduğunda belirli bir değerin ve Yanlış olduğunda başka bir değerin döndürülmesi için bu işlevi kullanın.
ARA Tek bir satır veya sütunda arama yapmanız ve bir değeri ikinci satır veya sütundaki aynı konumda bulmanız gerektiğinde bu işlevi kullanın.
DÜŞEYARA Tablodaki veya aralıktaki öğeleri satır temelinde arayarak bulmanız gerektiğinde bu işlevi kullanın. Örneğin bir çalışanın numarasına göre soyadını arayabilir veya soyadını arayarak telefon numarasını bulabilirsiniz (aynı bir telefon rehberi gibi).
KAÇINCI Bir hücre aralığındaki bir öğeyi aramak için bu işlevi kullanın ve sonra bu öğenin aralıktaki göreli konumunu döndürün. Örneğin, A1:A3 aralığı 5, 7 ve 38 değerlerini içeriyorsa, =KAÇINCI (7;A1:A3;0) formülü 2 sayısını, çünkü 7 aralıktaki ikinci öğedir.
ELEMAN Dizin sayısı temelinde en fazla 254 değer arasından birini seçmek için bu işlevi kullanın. Örneğin değer1’den değer7’ye kadar olan değerler haftanın günleriyse, 1 ve 7 arasındaki bir sayı dizin_sayısı olarak kullanıldığında ELEMAN işlevi günlerden birini döndürür.
TARİH

Belirli bir tarihi temsil eden sıralı seri numarası döndürmek için bu işlevi kullanın. Bu işlev en çok, yıl, ay ve günün formüller veya hücre başvuruları tarafından sağlandığı durumlarda kullanışlıdır. Örneğin YYYYAAGG gibi Excel’in tanımadığı bir biçimde tarih içeren bir çalışma sayfanız olabilir.

İki tarih arasındaki gün, ay veya yıl sayısını hesaplamak için ETARİHLİ işlevini kullanın.

GÜNSAY İki tarih arasındaki günlerin sayısını almak için bu işlevi kullanın.
BUL, BULB BUL ve BULB ikinci bir metin dizesi içinde bir metin dizesi bulur. İkinci metin dizesinin ilk karakterinden ilk metin dizesinin başlangıç konumuna ait sayıyı döndürür.
İNDİS Tablo veya aralığın içindeki bir değeri veya değerin başvurusunu bulmak için bu işlevi kullanın.
PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter