Geri

İŞVERENLERİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA OLAN PRİM VE İDARİ PARA CEZALARI BORÇLARININ 7326 SAYILI KANUN'A GÖRE YENİDEN YAPILANDIRMA REHBERİ

14.06.2021
 
İŞVERENLERİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA OLAN 
 
PRİM VE İDARİ PARA CEZALARI BORÇLARININ 
 
7326 SAYILI KANUN'A GÖRE YENİDEN YAPILANDIRMA REHBERİ
 
 
 
03/06/2021 tarihli ve 7326 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun”, 09.06.2021 tarihli 31506 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Kanun prim ödeme yükümlülerine ne gibi haklar getiriyor, bu haklardan yararlanmak için hangi işlemlerin yapılması gerektiği bu rehberde açıklanmıştır.  
 
A- YASANIN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA OLAN BORÇLAR YÖNÜNDEN GETİRDİKLERİ
 
7326 sayılı Kanunda yer alan SGK alacaklarına ilişkin hükümler aşağıda sıralanmıştır.
 
- Kanunun 1'inci maddesinin birinci fıkrasının e bendinde;
 
2021/ Nisan ayı ve öncesi dönemlere ait 4/a, 4/b ve 4/c sigortalılarına ait sigorta primleri, SGDP, işsizlik sigortası primi, idari para cezaları, eksik işçilikten doğan alacaklar,
 
Yapılandırma kapsamına alınmıştır.
 
- Kanunun “Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Kurumu Alacakları” başlıklı 7 inci maddesinde;
 
a) Yukarıda sayılan yapılandırma kapsamındaki alacakların, asgari İşçilik değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkan eksik işçilik tutarının,
 
Gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE ile güncelleştirilmesi,
 
b) 30.04.2021 tarihinden önce işlenen fiillere ilişkin olup, kanunun yayımlandığı tarihte kesinleşmiş idari para cezalarının yapılandırılması,
 
c) Asılları ödenmiş alacakların, fer 'ilerinin %40 nın ödenmesi halinde kalan %60 nın silineceği,
 
d) 4/b sigortalıları ile EK-5 ve EK-6 kapsamındaki sigortalıların, borçlarını yapılandırması ve ilk taksiti ödemeleri halinde sağlık yardımlarından yararlanabileceği,
 
e) Gelir testine başvurmayanların, 30.11.2021 tarihine kadar gelir testine başvurması halinde, GSS primlerinin gelir testi sonucuna göre tescil başlangıç tarihine göre güncelleştirileceği,
 
f) 2021/Nisan ayı ve öncesine ait GSS primlerinin 31.12.2021 tarihine kadar ödenmesi halinde, gecikme cezası ve gecikme zammının silineceği ve bu kapsamdakilerin 31.12.2021 tarihine kadar sağlık hizmetlerinden yararlanabileceği,
 

 

 
 

 
PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter