Geri dön

7-10 TEVKİFATLI KDV HESAPLAMA

TEVKİFATTA BELGE DÜZENİ NASIL OLMALIDIR?

Tevkifata tabi işlemler dolayısıyla satıcılar tarafından düzenlenecek belgelerde;

  • “İşlem Bedeli”,
  • “Hesaplanan KDV”,
  • “Tevkifat Oranı”,
  • “Alıcı Tarafından Tevkif Edilecek KDV Tutarı”,
  • Tevkifat Dahil Toplam Tutar” ve
  • Tevkifattan Sonra Tahsil Edilmesi Gereken Toplam Bedel (Tevkifat Hariç Toplam Tutar)” ayrıca gösterilmektedir.

Bu fatura satıcı açısından, işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV’ye tevkifat uygulandığını tevsik eden belge mahiyetini de taşımaktadır.

Faturaya, borçlanılan miktar olarak rakam ve yazı ile tevkifattan sonra kalan tutar yazılır.

Tevkifata tabi tutulan işlemlerle tevkifat uygulaması kapsamında bulunmayan işlemlerin birlikte yapılması halinde bu işlemlerin tek fatura ile belgelendirilmesi mümkündür.

Bu durumda, tevkifata tabi işlem bedeli ve bu bedel üzerinden hesaplanan KDV ile tevkif edilen KDV tutarı fatura üzerinde ayrıca gösterilir.

Bu şekilde yapılan faturalamalarda da tevkifat uygulaması kapsamındaki işlem bedelinin KDV dahil tutarının Tebliğin (I/C-2.1.3.4.1.) bölümünde belirlenen alt sınırı aşıp aşmadığı dikkate alınır, aşmıyorsa tevkifat uygulanmaz. Dolayısıyla, tevkifat olup olmayacağı ancak tevkifata konu işlem bedeli dikkate alınarak anlaşılacaktır.

PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter