Geri

01/12/2021 TARİHİNDEN ÖNCE İHALESİ YAPILAN İŞLERİN DEVRİNDE BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI

16.06.2022
 
 
01/12/2021 TARİHİNDEN ÖNCE İHALESİ YAPILAN İŞLERİN
 
DEVRİNDE BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI
 
 
 
 
4734 sayılı Kanuna göre 1/12/2021 tarihinden önce ihalesi yapılan ve 22/1/2022 tarihi itibariyle devam eden mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin Türk Lirası üzerinden yapılan sözleşmeler için,
 
Bu esasların yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 120 gün içerisinde (en geç 23/6/2022 tarihine kadar) yükleniciler tarafından idarelere yazılı olarak başvurulması,
 
İdarenin sözleşmenin devrine onay vermesi,
 
Yüklenici tarafından devre ilişkin işlemlerin onay tarihini takip eden 30 gün içerisinde tamamlanması,
Şartlarının gerçekleşmesi halinde ihale konusu işlerde yeni işyeri dosyası tescil ettirilmeyerek, işyeri devri yapılarak işlemler ilk açılan işyeri dosyası üzerinden yerine getirilecektir.
 
7351 SAYILI KANUNUN İLE 4735 SAYILI KANUNA EKLENEN “EK FİYAT FARKI VE/VEYA SÖZLEŞMELERİN DEVRİ" BAŞLIKLI GEÇİCİ 5 İNCİ MADDESİ KAPSAMINDA DEVREDİLEN İŞLERİN TESCİLİ
 
7351 sayılı Kanun ile 4735 sayılı Kanuna “Ek fiyat farkı ve/veya sözleşmelerin devri" başlıklı Geçici 5 inci madde eklenmiş eklenen geçici maddeyle ilgili olarak SGK mevzuatında değişiklikler yapılmıştır.
 
İlgili mevzuat bölümünde yayımlanan genel yazıyla, ihaleli işlerin devrinde en geç 24.04.2022 tarihi olarak belirlenen başvuru süresi 23.06.2022 tarihine uzatılmıştır.
 
Buna göre; 4734 sayılı Kanuna göre 1/12/2021 tarihinden önce ihalesi yapılan ve 22/1/2022 tarihi itibariyle devam eden mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin Türk Lirası üzerinden yapılan sözleşmeler için,
 
Bu esasların yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 120 gün içerisinde (en geç 23/6/2022 tarihine kadar) yükleniciler tarafından idarelere yazılı olarak başvurulması,
 
İdarenin sözleşmenin devrine onay vermesi,
 
Yüklenici tarafından devre ilişkin işlemlerin onay tarihini takip eden 30 gün içerisinde tamamlanması,
 
Şartlarının gerçekleşmesi halinde ihale konusu işlerde yeni işyeri dosyası tescil ettirilmeyecek, 5510 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat gereği işyeri devri yapılarak işlemler ilk açılan işyeri dosyası üzerinden yerine getirilecektir.
 
 
*   *   *
 

 
PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter