Geri

SGK ÇOK SAYIDA İŞÇİ İSTİHDAM EDEN İŞVERENLERE ÖZEL TEMSİLCİ ATAYACAK

02.05.2022

 

SGK ÇOK SAYIDA İŞÇİ İSTİHDAM EDEN

 

İŞVERENLERE ÖZEL TEMSİLCİ ATAYACAK

 

 


 


İşyerinde çalıştırılan ve bildirimi yapılan sigortalı sayılarına göre SGK tarafından belirlenecek işverenlere taşra teşkilatı nezdindeki talep ve başvurularının öncelikle ele alınması, iş süreçlerinin kısaltılması, yapılması gereken iş ve işlemlerin yakın takip edilerek hızlıca sonuçlandırılması amacıyla, Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri/Sosyal Güvenlik Merkezlerinde görev yapan personel arasından “SGK İşveren Temsilcisi” atanarak, işlemler hızlı bir şekilde uzaktan iletişim şeklinde sonuçlandırılacaktır.

Uygulamaya 16.5.2022 tarihinden itibaren ilk olarak İzmir ve Gaziantep Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerinde başlanacak olup sonuçlarına göre diğer illerdeki işverenler de bu uygulamaya dahil edileceklerdir.

SGK İŞVEREN TEMSİLCİLİĞİ UYGULAMASI

NASIL ÇALIŞACAK ?


SGK, 16.05.2022 tarihinden itibaren İzmir ve Gaziantep illerinde pilot uygulama olarak çok sayıda işçi istihdam eden işverenler için “SGK İşveren Temsilcisi” uygulaması başlatmıştır. “SGK İşveren Temsilcisi” uygulaması kapsamında belirlenecek işverenlere taşra teşkilatı nezdindeki işlem ve başvurularında, taleplerinin alınması ve sonuçlandırılması ile uygulamada birlikteliğin sağlanması amacıyla belirlenen kurallar ve esaslar aşağıda belirtilmiştir:

Belirlenen işyerlerine/işverenlere sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkez müdürlükleri tarafından “SGK İşveren Temsilcisi” görevlendirilecektir.

“SGK İşveren Temsilcisi” 1 asil ve 1 yedek olmak üzere; memur, şef ve yönetici olarak belirlenecek ve belirlenen kişilere ilişkin ad- soyad, unvan, e-posta adresi, işyeri telefon numarası ve görevlendirilen kişinin temsil durumunu (asil, yedek) belirten bilgiler sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkez müdürlüğünce ilgili işverene bildirilecektir.

İşveren tarafından kapsamdaki işyeri ile ilgili “SGK İşveren Temsilcisi” olarak belirlenen personele yapılacak başvurular e-posta yoluyla gerçekleştirilecektir.

İşveren tarafından yapılan başvuru için asil memur, asil memurun olmaması durumunda yedek memur tarafından gerçekleştirilecek işlem e-posta yoluyla şef ve yönetici temsilciye iletilecek, şef ve yönetici temsilcinin onayı sonrasında gerçekleştirilen işlem, ilgili memur tarafından kendisine ait kurumsal e-posta adresi üzerinden işverenin e-posta adresine gönderilecektir.

İşveren tarafından varsa başvuruya ilişkin belgeler e-posta ekine eklenecek, başvurunun gerçekleştirilmesi için belgelerin aslının gerekli olması halinde ise, bunların SGK’ ya gönderilmesi/elden verilmesi e-posta yoluyla işverenden istenilecektir.

Yapılan başvurunun e-posta ile çözümlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda, başvuru sahibi e-posta yoluyla SGK’ ya davet edilerek işlemler çözülecektir.

“SGK İşveren Temsilcisine” yapılacak başvurular sadece temsilci görevlendirilecek işyerlerine ilişkin olacaktır.

İşveren tarafından yapılan diğer başvurulara konunun kapsamdaki işyeri iş ve işlemleri ile ilgili olmaması nedeniyle cevap verilmeyecektir.

 
*   *   *
 

PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter