Geri

DÖVİZ VE ALTIN DÖNÜŞÜM HESAPLARINDA SIFIR TEVFİKAT UYGULAMASINA TÜZEL KİŞİLER DAHİL EDİLDİ

16.02.2022
 
 
DÖVİZ VE ALTIN DÖNÜŞÜM HESAPLARINDA
 
SIFIR TEVFİKAT UYGULAMASINA
 
TÜZEL KİŞİLER DAHİL EDİLDİ
 
 
 
 
5193 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 4970 ve 5046 sayılı Kararlarda değişiklik yapılarak
 
― 4970 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 3’üncü maddesi kur korumalı vadeli mevduat hesapları ile döviz tevdiat hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesapları ile kur korumalı vadeli katılım hesapları ile döviz cinsinden katılım fonu hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen katılma hesaplarından, Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67 nci maddesi uyarınca yapılacak tevkifat oranlarının %0 olarak uygulanmasının kapsamına yurt içi yerleşik tüzel kişilerin 31/12/2021 tarihi itibarıyla mevcut olan döviz tevdiat hesapları ve döviz cinsinden katılım fonu hesapları ile yurt dışında yerleşik vatandaşlar mevduat ve katılım sistemi kapsamında yurt dışı bankalardan transfer edilen döviz tutarları karşılığında bankalarda açılan Türk lirası mevduat ve katılma hesapları
 
― 5046 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile altın cinsinden mevduat hesapları ile altın cinsinden katılım fonu hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesapları ile katılma hesaplarından Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67 nci maddesi uyarınca
 
yapılacak tevkifat oranları %0 olarak uygulanmasının kapsamına yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 31/12/2021 tarihi itibarıyla mevcut olan altın depo hesaplan ve altın cinsinden katılma fonu hesapları dahil edildi.
 
25/12/2021 tarihli ve 31700 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 24/12/2021 tarihli ve 4970 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile
 
― Kur korumalı vadeli mevduat hesapları ile döviz tevdiat hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesapları ile
 
― Kur korumalı vadeli katılım hesapları ile döviz cinsinden katılım fonu hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen katılma hesaplarından,
 
Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67 nci maddesi uyarınca yapılacak tevkifat oranları %0 olarak belirlenmişti.
 
Kararın 3’üncü maddesi ile de 21/12/2021 tarihinden itibaren açılan kur korumalı vadeli mevduat ve katılma hesapları ile Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi uygulaması kapsamında 20/12/2021 tarihi itibariyle mevcut olan döviz tevdiat hesapları ve döviz cinsinden katılım fonu hesaplarında bulunan dövizin dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat ve katılma hesaplarına uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmişti. Yine 31/12/2021 tarihli ve 31706 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 30/12/2021 tarihli ve 5046 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile
 
Altın cinsinden mevduat hesapları ile altın cinsinden katılım fonu hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesapları ile katılma hesaplarından
 
Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67 nci maddesi uyarınca yapılacak tevkifat oranları %0 olarak belirlenmişti.  
 
Kararın 3’üncü maddesi ile de Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi uygulaması kapsamında 28/12/2021 tarihi itibariyle mevcut olan altın depo hesapları ve altın cinsinden katılım fonu hesapları ile bu tarihten sonra açılacak işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat ve katılma hesaplarında uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmişti.
 
14/02/2022 tarihli ve 31750 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 13/02/2022 tarihli ve 5193 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 4970 ve 5046 sayılı Kararların 3’üncü maddelerinde değişiklik yapılmıştır.
 
Buna göre 5193 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile;
 
― 4970 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 3’üncü maddesi kur korumalı vadeli mevduat hesapları ile döviz tevdiat hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesapları ile kur korumalı vadeli katılım hesapları ile döviz cinsinden katılım fonu hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen katılma hesaplarından, Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67 nci maddesi uyarınca yapılacak tevkifat oranlarının %0 olarak uygulanmasının kapsamına yurt içi yerleşik tüzel kişilerin 31/12/2021 tarihi itibarıyla mevcut olan döviz tevdiat hesapları ve döviz cinsinden katılım fonu hesapları ile yurt dışında yerleşik vatandaşlar mevduat ve katılım sistemi kapsamında yurt dışı bankalardan transfer edilen döviz tutarları karşılığında bankalarda açılan Türk lirası mevduat ve katılma hesapları
 
― 5046 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Altın cinsinden mevduat hesapları ile altın cinsinden katılım fonu hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesapları
 
ile katılma hesaplarından Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67 nci maddesi uyarınca yapılacak tevkifat oranları %0 olarak uygulanmasının kapsamına yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 31/12/2021 tarihi itibarıyla mevcut olan altın depo hesaplan ve altın cinsinden katılma fonu hesapları dahil edilmiştir.
 
Diğer taraftan 29.01.2021 tarih ve 31734 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7352 sayılı VERGİ USUL KANUNU İLE KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ile ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa geçici 14’üncü madde eklenmiş ve 31/12/2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını ve altın hesaplarını Türk lirasına çeviren ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı, bu kapsamda açılan en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendiren mükelleflere elde etmiş oldukları kur farkı kazançları, vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançları için düzenlemede belirtilen esaslar kapsamında kurumlar vergisi istisnası getirilmişti. 
 
 
 
 
*   *   *
 

PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter