Geri

SGK ELEKTRONİK TEBLİGAT UYGULAMASI ESKİŞEHİR İLİNDE PİLOT UYGULAMA OLARAK BAŞLAYACAK

12.02.2022

 


SGK ELEKTRONİK TEBLİGAT UYGULAMASI

ESKİŞEHİR İLİNDE PİLOT UYGULAMA OLARAK BAŞLAYACAK

 

 

 

Elektronik tebligatların e-Devlet Kapısı üzerinden görüntülenmesine yönelik “SGK e-Tebligat Sorgulama” menusu işletime alınmış olup, şimdilik Eskişehir ilinde SGK e-Tebligat başvurusu yapmış ve yapacak olan işverenlere elektronik tebligat gönderilmeye başlanılacaktır. Eskişehir ilinde e-Tebligat başvurusu yapmamış gerçek ve tüzel kişiler ile diğer illerdeki gerçek ve tüzel kişilere 7201 sayılı Tebligat Kanunu ile 6183 sayılı Kanunda yer alan hükümlere göre eski usulde tebligat yapılmaya devam edilecektir.  

SGK ELEKTRONİK TEBLİGAT UYGULAMASI

SGK, 08.02.2022 tarihinde internet sitesinde elektronik tebligat uygulaması ile ilgili duyuru yayımlamıştır. Yapılan duyuruya göre,

24.09.2021 tarihli ve 31608 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin” Yönetmeliğin 01.10.2021 tarihinde yürürlüğe girdiği,

Sosyal Güvenlik Kurumunca elektronik ortamda yapılacak tebligat işlemlerinin SGK tarafından kurulan teknik altyapı üzerinden yapılacağı, elektronik ortamda yapılacak tebligat işlemlerinin yapılmasında uyulacak usul ve esasların 2021-38 sayılı Genelge ile açıklandığı ve www.turkiye.gov.tr üzerinden başvuru işlemlerine başlanıldığı,

Bu defa, elektronik tebligatların e-Devlet Kapısı üzerinden görüntülenmesine yönelik “SGK e-Tebligat Sorgulama” menüsünün işletime alınmış olduğu, şimdilik Eskişehir ilinde SGK e-Tebligat başvurusu yapmış ve yapacak olan işverenlere elektronik tebligat gönderilmeye başlanacağı, Eskişehir ilinde e-Tebligat başvurusu yapmamış gerçek ve tüzel kişiler ile diğer illerdeki gerçek ve tüzel kişilere 7201 sayılı Tebligat Kanunu ile 6183 sayılı Kanunda yer alan hükümlere göre eski usulde tebligat yapılmaya devam edileceği,

Uygulamanın tüm Türkiye çapında işletime alınması ile birlikte ayrıca gerekli bilgilendirme yapılacağı,

Açıklanmıştır.

 
 
*   *   *
 

PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter