Geri

KAZANÇLARI SADECE BASİT USULDE VERGİLENDİRİLEN MÜKELLEFLER 2021 YILI İÇİN YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERMEYECEKLER

03.02.2022

 

 

DEFTER BEYAN SİSTEMİ DUYURUSU

 

KAZANÇLARI SADECE BASİT USULDE VERGİLENDİRİLEN

MÜKELLEFLER 2021 YILI İÇİN YILLIK GELİR VERGİSİ

BEYANNAMESİ VERMEYECEKLER

 

 


7338 Sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 26/10/2021 tarihli ve 31640 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu Kanun ile 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa mükerrer 20 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

Bu Kanuna göre kazançları basit usulde tespit olunan mükelleflerin 46 ncı maddeye göre tespit edilen kazançları gelir vergisinden müstesnadır.”

Bu kapsamda kazançları sadece “Basit Usulde Vergilendirilen” mükellefler “2021” vergilendirme döneminde elde ettikleri kazançlara ilişkin “Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi” (Beyana Tabi Geliri Sadece Basit Usulde Tespit Edilen Ticari Kazançlardan İbaret Olanlar İçin) (1001C) vermeyeceklerdir.

 

 
*   *   *
 

PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter