Geri

İŞSİZLİK SİGORTASI PRİM DESTEĞİ İLE 7256 SAYILI İLAVE İSTİHDAM TEŞVİKİNDEN DOĞAN İNDİRİM TUTARLARI 2021/ARALIK AYI SİGORTA PRİMLERİNE OTOMATİK OLARAK MAHSUP EDİLMEYECEKTİR

28.01.2022

 

 

İŞSİZLİK SİGORTASI PRİM DESTEĞİ İLE 7256 SAYILI

İLAVE İSTİHDAM TEŞVİKİNDEN DOĞAN İNDİRİM TUTARLARI

2021/ARALIK AYI SİGORTA PRİMLERİNE OTOMATİK OLARAK

MAHSUP EDİLMEYECEKTİR

 

 

 

4447 sayılı Kanunun geçici 27 nci maddesi (17256) ve geçici 28 inci maddesinde (27256) düzenlenen ilave istihdam teşviki ile 4447 sayılı Kanunun Ek 4 üncü maddesinde yer alan işsizlik sigortası prim indirimlerinden yararlanılan dönemlere ilişkin işyerlerinin emanet hesaplarında bulunan tutarlar SGK tarafından 2021 yılı Aralık ayına ait cari dönem borcuna otomatik mahsubu yapılmayacaktır. (Daha önce bu tutarlar SGK tarafından otomatik olarak mahsup edilmekteydi)  

İşverenler banka borç sorgusunda görülen tutarın tamamını ödemesi gerekmektedir.

İŞSİZLİK SİGORTASI PRİM DESTEĞİ İLE 7256 SAYILI İLAVE İSTİHDAM TEŞVİKİNDEN DOĞAN İNDİRİM TUTARLARININ MAHSUBU

Sosyal Güvenlik Kurumunca yayımlanan 27/01/2022 tarihli duyuruda;

 

“2021 yılı Aralık ayına ait muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin “sigorta bildirimleri”ne

ilişkin kısmının son verilme süresi 31 Ocak 2022 Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldığı,

Bu kapsamda, 2021 yılı Aralık ayına ait gerek muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin

“sigorta bildirimleri”ne ilişkin kısmının gerekse söz konusu beyanname karşılığı tahakkuk

edecek borçların ödeme süresinin son gününün 31 Ocak 2022 Pazartesi olması nedeniyle,

işverenlerin cari dönem borçlarına merkezden sistem tarafından otomatik olarak yapılan

indirim tutarlarının mahsup işleminin, 2021 yılı Aralık ayı için yapılmayacağı,
 

 

Dolayısıyla, 4447 sayılı Kanunun geçici 27 nci maddesi (17256), geçici 28 inci maddesi (27256) ve Ek 4 üncü maddesinde yer alan indirimlerden yararlanılan dönemlere ilişkin işyerlerinin emanet hesaplarında bulunan tutarların SGK’nın 2021 yılı Aralık ayına ait cari dönem borcuna otomatik mahsubu yapılmayacağından, banka borç sorgusunda görülen tutarın tamamının işverenleri tarafından ödenmesi gerektiği,”

Açıklaması yapılmıştır.

İşverenlerin, borçlu duruma düşmemesi için, SGK tarafından yapılan duyuruda açıklandığı üzere, emanet hesaplarda bekleyen indirim tutarları SGK tarafından 2021/Aralık ayı prim borçlarına otomatik olarak mahsup edilmeyeceğinden bankada görünen tutarın tamamının ödenmesi gerekmektedir. Emanet hesaplarda bekleyen tutarlar işverenler tarafından talep edilmesi halinde prim borçlarına mahsup edilebilecektir.  

 
 
*   *   *
 

PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter