Geri

2021/ARALIK AYI MUHSGK’NIN “SİGORTA BİLDİRİMLERİ” KISMININ SON VERİLME SÜRESİ MUHTASAR VERGİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ 31 / 01 / 2022 TARİHİNE UZATILDI

26.01.2022

 

2021/ARALIK AYI MUHSGK’NIN “SİGORTA BİLDİRİMLERİ”

KISMININ SON VERİLME SÜRESİ

MUHTASAR BEYANNAME VE

KATMA DEĞER VERGİSİ

31/01/2022 TARİHİNE UZATILDI

 

 

2021 yılı Aralık ayı Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin “Sigorta Bildirimleri” kısmının son verilme süresi 31/01/2022 Pazartesi günü saat 23:59'a kadar uzatılmıştır.

 

2021/ARALIK AYI MUHSGK’NIN SİGORTA BİLDİRİMLERİ KISMININ VERİLME SÜRESİNDE DEĞİŞİKLİK

Sosyal Güvenlik Kurumunca yayımlanan 25/1/2022 tarihli duyuruda;

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 25 Ocak 2022 tarihli ve 138 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 26 Ocak 2022 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 31 Ocak 2022 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.  

Bu nedenle, işverenlerimizin bildirimlerini süresinde yapabilmeleri için Türkiye genelinde 2021 yılı Aralık ayı Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin “Sigorta Bildirimleri” ne ilişkin kısmının da son verilme süresi 31 Ocak 2022 Pazartesi günü saat 23:59'a kadar verilmesi halinde süresinde verilmiş sayılacaktır.

Açıklaması yapılmıştır.

Tahakkuk edecek primlerin ödenmesi ile ilgili açıklama yapılmadığından 2021 Aralık ayı sigorta primlerinin son ödeme süresi olan 31 / 01 / 2022 tarihinde herhangi bir değişiklik olmamıştır.

 

Tarih:  25/01/2022
 
Sayı:  VUK-138/ 2022-1
 
T.C.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı
 
 
VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/138
 
Konusu   : 18 Ocak 2022 tarihinden itibaren ülkemizde yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle 26 Ocak 2022 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süresinin uzatılması.
 
Tarihi  :   25/01/2022
 
Sayısı: VUK-138/ 2022-1
 
1. Giriş:
 
18 Ocak 2022 tarihinden itibaren yaşanan yoğun kar yağışı ile ilgili olarak Bakanlığımıza iletilen talepler nedeniyle, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesinde yer alan yetkiye dayanılarak; mükellefler tarafından verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süresinin uzatılması bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.
 
2. Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması  :
 
Mükellefler tarafından, 26 Ocak 2022 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 31 Ocak 2022 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.
 
Duyurulur.
 
Bekir BAYRAKDAR
Gelir İdaresi Başkanı
 
 
*   *   *
 

 

 
 

 

 

PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter