Geri

252 SERİ NO.LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİNDE YER ALAN VE TEVKİF YOLUYLA KESİLEN VERGİLERİN NAKDEN İADESİNE YÖNELİK TESPİT OLUNAN HADLER 2022 YILI İÇİN YENİDEN BELİRLENMİŞTİR.

25.01.2022
 
 
252 SERİ NO.LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİNDE YER ALAN
 
VE TEVKİF YOLUYLA KESİLEN VERGİLERİN
 
NAKDEN İADESİNE YÖNELİK TESPİT OLUNAN HADLER
 
2022 YILI İÇİN YENİDEN BELİRLENMİŞTİR.
 
 
 
 
 
 
252 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde Yer Alan Ve Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerin Nakden İadesine Yönelik Tespit Olunan Hadler 2022 Yılı İçin Yeniden Belirlenmiştir.
 
Buna göre; 2022 yılı için
 
• Tevkif yoluyla kesilen vergilere ilişkin nakden iade tutarı 68.000 TL,
 
• Mükelleflerle süresinde tam tasdik sözleşmesi düzenlemiş yeminli mali müşavirce düzenlenecek tam tasdik raporu uyarınca iade edilecek nakden iade tutarı 681.000 TL
 
olarak tespit edilmiştir. 
 
 
 
*   *   *
 

PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter