Geri

E-FATURA UYGULAMASINA ZORUNLU GEÇİŞTE YILLIK CİRO LİMİTLERİ KADEMELİ OLARAK DÜŞÜRÜLDÜ

23.01.2022
 
 
 
E-FATURA UYGULAMASINA ZORUNLU GEÇİŞTE 
 
YILLIK CİRO LİMİTLERİ KADEMELİ OLARAK DÜŞÜRÜLDÜ
 
 
 
 
 
 
509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Tebliğinde yapılan değişiklikler uyarınca;
 
 
e-Fatura uygulamasına zorunlu olarak geçişte,
 
yıllık ciro limitleri kademeli olarak düşürülmüştür.  
 
a) Brüt satış hasılatı
 
2021 hesap dönemi için 4 Milyon,
 
2022 ve müteakip hesap dönemleri için 3 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflere,
 
b) Gerek kendi siteleri gerekse de internet satış platformları üzerinden veya her türlü elektronik ortamda mal veya hizmet satışı gerçekleştiren mükelleflerden,
 
2020 ve 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL,
 
2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı
 
(veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) olanlara,
 
c) Gayrimenkul ve/veya motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini yapanlar ile bu işlemlere aracılık faaliyetinde bulunan mükelleflerden;
 
2020 ve 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL,
 
2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı
 
(veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) olanlara,
 
d) Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Belediyelerden yatırım ve/veya işletme belgesi almak suretiyle konaklama hizmeti veren otel işletmelerine,  e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına geçme zorunluluğu getirildi.
 
 
 
535 SIRA NO.LU TEBLİĞ AÇIKLAMALARI:
 
MADDE 10 – Bu Tebliğ; yayımı tarihinde, yürürlüğe girer.
 
 
 
 
 
*   *   *
 

PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter