Geri

7351 SAYILI KANUN İLE KURUMLAR VERGİSİ KANUNU VE İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

23.01.2022
 
 
7351 SAYILI KANUN İLE KURUMLAR VERGİSİ KANUNU
 
VE İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU’NDA
 
YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
 
 
 
 
 
7351 sayılı Kanun ile İdari Yargılama Usulü Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nda bazı değişiklikler yapıldı.
 
KVK 5/1-a maddesine eklenen 4. bent ile portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları bulunan yatırım fonlarından elde edilen kazançlar hariç; kurumların tam mükellefiyete tabi diğer yatırım fonu katılma paylarından elde ettikleri kâr payları iştirak kazancı istisnası kapsamında kurumlar vergisinden istisna edildi.
 
İhracat yapan kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranının 1 puan indirimli uygulanmasına yönelik düzenleme yapıldı.
 
Ayrıca sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların münhasıran üretim faaliyetinden elde ettikleri kazançlarına da kurumlar vergisi oranı 1 puan indirimli uygulanacaktır. Bu kazançların ihracata isabet eden kısmı için ayrıca 1 puanlık bir indirim daha uygulanması söz konusu değildir.
 
1 puanlık bu indirimli oranlar, KVK 32. madde kapsamındaki diğer indirimler uygulandıktan sonraki kurumlar vergisi oranı üzerine uygulanacaktır.
 
Kurumlar Vergisi Kanununa yönelik bu değişiklik düzenlemeleri 1/1/2022 tarihinden, özel hesap dönemine tabi olan mükelleflerde 2022 takvim yılında başlayan özel hesap döneminin başından itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.
 
İdari Yargılama Usulü Kanununda yapılan değişiklik uyarınca ise vergi kanunları uyarınca iadesi talep edilen vergilere ilişkin olarak açılan davalarda, dava konusu tutarın yüzde ellisi oranında teminat alınmadan yürütmenin durdurulması kararı verilemeyecektir. Düzenleme yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.
 
22 Ocak 2022 tarihli ve 31727 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bireysel Emeklilik Tasarruf Ve Yatırım Sistemi Kanunu İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nda bazı değişiklikler yapılmıştır.
 
Yapılan düzenlemeler özetle aşağıdaki gibidir:
 
− Vergi kanunları uyarınca iadesi talep edilen vergilere ilişkin olarak açılan davalarda, dava konusu tutarın yüzde ellisi oranında teminat alınmadan yürütmenin durdurulması kararı verilemeyecektir. Düzenleme yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.
 
− KVK 5/1-a maddesi 3.bendi gereği Kurumların sadece tam mükellefiyete tabi girişim sermayesi  yatırım  fonu  katılma  paylarından  elde  ettikleri  kar  payları  Kurumlar Vergisinden istisna tutulmaktaydı.
 
KVK 5/1-a maddesine eklenen 4. Bent ile portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları bulunan yatırım fonlarından elde edilen kazançlar hariç; Kurumların tam mükellefiyete tabi diğer yatırım fonu katılma paylarından elde ettikleri kâr payları iştirak kazancı istisnası kapsamında kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.
 
Düzenleme 1/1/2022 tarihinden, özel hesap dönemine tabi olan mükelleflerde 2022 takvim yılında başlayan özel hesap döneminin başından itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.
 
− İhracat yapan kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranının 1 puan indirimli uygulanmasına yönelik düzenleme yapılmıştır.
 
Ayrıca sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların münhasıran üretim faaliyetinden elde ettikleri kazançlarına da kurumlar vergisi oranı 1 puan indirimli uygulanacaktır. Bu kazançların ihracata isabet eden kısmı için ayrıca 1 puanlık bir indirim daha uygulanması söz konusu değildir.
 
1 puanlık bu indirimli oranlar, KVK 32. madde kapsamındaki diğer indirimler uygulandıktan sonraki kurumlar vergisi oranı üzerine uygulanacaktır.
 
Düzenleme 1/1/2022 tarihinden, özel hesap dönemine tabi olan mükelleflerde 2022 takvim yılında başlayan özel hesap döneminin başından itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.
 
 
 
*   *   *
 

PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter