Geri

TEKNOKENTLER İLE AR-GE VE TASARIM MERKEZİNDE ÇALIŞAN TOPLAM PERSONELİN EN FAZLA YÜZDE YİRMİSİNE KADARININ BÖLGE DIŞINDA GEÇİRDİKLERİ SÜRELERE İLİŞKİN ÜCRETLERİ GELİR VERGİSİ STOPAJI DESTEĞİNDEN YARARLANABİLİR

28.12.2021
 
 
 
TEKNOKENTLER İLE AR-GE VE TASARIM MERKEZİNDE ÇALIŞAN
 
TOPLAM PERSONELİN EN FAZLA YÜZDE YİRMİSİNE KADARININ
 
BÖLGE DIŞINDA GEÇİRDİKLERİ SÜRELERE İLİŞKİN ÜCRETLERİ
 
GELİR VERGİSİ STOPAJI DESTEĞİNDEN YARARLANABİLİR
 
 
 
 
7346 sayılı BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’da yapılan değişiklikler uyarınca; ilgili personelin bu merkezler veya bölge dışında geçirdikleri sürelerin gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilmesinde maddede belirtilen durumlar haricinde teşvike konu edilen toplam çalışma süresinin yanı sıra bölgede veya bu merkezlerde gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında çalışan personelin toplam sayısının yüzde yirmisine kadarı da dikkate alınabilecektir.  
 
Cumhurbaşkanı, yüzde yirmi olarak belirlenen bu oranı belirleyeceği bölgesel ve/veya sektörel alanlarda yüzde yetmiş beşe kadar artırmaya veya tekrar kanuni oranına kadar indirmeye yetkili kılınmıştır. Cumhurbaşkanı toplam çalışma süresi bakımından bu yetkisini 4625 sayılı Kararı ile kullanmış olup; 31/12/2022 tarihine kadar yüzde yirmi olarak belirlenmiş bu oran yüzde elli olarak uygulanacaktır.
 
Değişiklik düzenlemesi 12 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 25 Aralık 2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
 
03.02.2021 tarih ve 31384 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7263 sayılı TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’da bazı değişiklikler yapılmıştı. Yapılan değişiklikler uyarınca 4691 sayılı Kanunun kapsamında Bölgede yer alan işletmelerde veya Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde gelir vergisi stopajı teşvikine konu edilen toplam çalışma sürelerinin yüzde yirmisini aşmamak kaydıyla ilgili personelin Bölge dışında veya Ar-Ge veya tasarım merkezleri dışında geçirdikleri sürelerin de gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilmesine yönelik düzenlemede bulunulmuştu. Yüzde yirmi olarak belirlenen bu oranın Cumhurbaşkanı tarafından yüzde elliye kadar artırılabilmesine ilişkin yetki verilmişti. 
 
25/12/2021 tarih ve 31700 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7346 sayılı BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’da bazı değişiklikler yapılmıştır.
 
Yapılan değişiklik uyarınca ilgili personelin bu merkezler veya bölge dışında geçirdikleri sürelerin gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilmesinde teşvike konu edilen toplam çalışma süresinin yanı sıra bölgede veya bu merkezlerde gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında çalışan personelin toplam sayısının yüzde yirmisine kadarı dikkate alınabilecektir.
 
Cumhurbaşkanı, yüzde yirmi olarak belirlenen bu oranı belirleyeceği bölgesel ve/veya sektörel alanlarda yüzde yetmiş beşe kadar artırmaya veya tekrar kanuni oranına kadar indirmeye yetkili kılınmıştır.  
 
Cumhurbaşkanı toplam çalışma süresi bakımından bu yetkisini 4625 sayılı Kararı ile kullanmış olup; 31/12/2022 tarihine kadar yüzde yirmi olarak belirlenmiş bu oran yüzde elli olarak uygulanacaktır.
 
 
*   *   *
 

PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter