Geri

ENGELLİLERİN ÖTV ÖDEMEKSİZİN İKTİSAP EDEBİLECEKLERİ TAŞIT DEĞERLERİ YÜKSELTİLDİ

25.12.2021
 
 
 
ENGELLİLERİN ÖTV ÖDEMEKSİZİN 
 
İKTİSAP EDEBİLECEKLERİ
 
TAŞIT DEĞERLERİ YÜKSELTİLDİ
 
 
 
 
 
1 Ocak 2022 tarihinden itibaren engellilik derecesi %90 ve üzerinde olanlar ile engellilik derecesi %90’ın altında olanların binek otomobili, panelvan, pick-up, arazi taşıtı, ATV, jeep, steyşın vagon, vb. taşıtların ilk iktisabında taşıtın ÖTV’den müstesna olması için öngörülen taşıtın her türlü vergiler dâhil bedelinin 330.800' TL’nin altında olması gerektiğine ilişkin had 450.500 TL’ye yükseltilmiştir.  
 
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca çıkarılan ve 21.12.2021 tarihli ve 31696 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 9) ile Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde bazı değişiklikler yapıldı.  
 
Engellilik derecesi %90 ve üzerinde olanlar ile engellilik derecesi %90’ın altında olanların binek otomobili, panelvan, pick-up, arazi taşıtı, ATV, jeep, steyşın vagon, vb. taşıtların ilk iktisabında taşıtın ÖTV’den müstesna olması için öngörülen taşıtın her türlü vergiler dâhil bedelinin 330.800 TL’nin altında olması gerektiğine ilişkin had 450.500 TL’ye yükseltildi.
 
Öte yandan ÖTV Kanununa ekli 87.03 G.T.İ.P numarasında “-Diğerleri” satırı altında yer alan taşıtlardan, özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi dahil gümrük vergilerine ilişkin istisna uygulanmaması durumunda belirlenecek gümrüklenmiş değeri 450.500 TL’yi aşanlar ithalat istisnasından hariç tutulmuştur. Buna göre, bu istisna kapsamında, bedeli söz konusu tutarın altında olan taşıtların iktisap edilmesi mümkündür. Gümrüklenmiş değeri, bu şekilde belirlenen tutarı aşan taşıt ithal etmek isteyen malul veya engellilerce, ilgili gümrük idaresine özel tüketim vergisinin beyan edilip ödenmesi gerekir.
 
Söz konusu Tebliğin yürürlük tarihi 1 Ocak 2022’dir.
 

 
PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter