Geri

VEFAT EDEN GERÇEK KİŞİ İŞVERENLERİN e-BİLDİRGE ŞİFRELERİ OTOMATİK OLARAK PASİFE ALINACAK

15.11.2021
 
 
VEFAT EDEN GERÇEK KİŞİ İŞVERENLERİN
 
e-BİLDİRGE ŞİFRELERİ
 
OTOMATİK OLARAK PASİFE ALINACAK
 
 
 
1) Gerçek kişi işveren ile e-Bildirge kullanıcısının farklı kişi olması halinde, vefat eden gerçek kişi işyeri işverenlerinin ölüm tarihini takip eden 100 üncü gün itibarıyla işyeri tescil sistemindeki işveren bilgisi, vefat eden işveren bilgileri ile aynı ise işyerinin e-Bildirge şifresi (e-Bildirge kullanıcısı farklı ve sağ olsa dahi) pasife alınacaktır.
 
2) Gerçek kişi işyerinin işvereni ile e-Bildirge kullanıcısının aynı kişi olması halinde ise 100 günlük süre beklenilmeksizin e-Bildirge kullanıcısının ölümü nedeniyle e-Bildirge şifresi kullanıcının ölüm tarihi itibarıyla pasife alınacaktır.
 
3) e-Bildirge şifresinin pasife alınma tarihinden itibaren işe giriş bildirgesi, işten çıkış bildirgesi, aylık prim hizmet belgesi, muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin “SGK Bildirimleri” kısmının verilmesi gibi işlemler yapılamayacaktır.
 
VEFAT EDEN GERÇEK KİŞİ İŞVERENLERİN e-BİLDİRGE ŞİFRE İŞLEMLERİ
 
İşverenler işe giriş bildirgesi, işten çıkış bildirgesi, muhtasar ve prim hizmet beyannamesi gibi (Muhsgk’nın şifresi Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan alınsa bile, e-bildirge şifresinin pasif olması halinde MUHSGK’nın sigortalı bilgileri kısmı verilememektedir.) bazı işlemleri elektronik olarak yapabilmesi için SGK’ dan alınan e-bildirge şifresine ihtiyaç bulunmaktadır. SGK, ölen e-Bildirge kullanıcılarının şifrelerini ölüm tarihi itibarıyla otomatik olarak pasife almaktadır. Ancak vefat nedeniyle işyerinin intikal etmesi halinde, intikale ilişkin işlemlerin yapılabilmesi için ilgili mevzuat bölümünde belirtilen genel yazı ile düzenleme yapmıştır.
 
Buna göre;
 
1- Gerçek Kişi İşveren ile e-Bildirge Kullanıcısının Farklı Kişi Olması Halinde
 
Ölen gerçek kişi işyeri işverenlerinin ölüm tarihini takip eden 100 üncü gün itibarıyla işyeri tescil sistemindeki işveren bilgisi ölen işveren bilgileri ile aynı ise işyerinin e-Bildirge şifresi (e-Bildirge kullanıcısı farkı ve sağ olsa dahi) pasife alınacaktır.
 
İşvereni vefat eden işyeri adına e-Bildirge şifresi ile işlem yapılmak üzere sisteme girilmek istenildiğinde (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi dahil) kullanıcılara "Gerçek kişi işyeri işvereni vefat ettiğinden işyerinin kullanıcı kodu ve şifreleri iptal edilmiştir. İntikal işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine müracaat ediniz." mesajı verilecektir. 
 
Kolay işverenlik kapsamında ki gerçek kişi işyerleri içinde (Ek-9 kapsamındaki ev hizmetleri işyerleri) işverenin vefatı nedeniyle 100 günlük süre sonunda e-Bildirge şifresi pasife çekilmişse, bu işyerleri içinde şifrenin pasife çekildiği tarihten sonra otomatik tahakkuk oluşturulmayacaktır. Ancak, işveren ve e-Bildirge kullanıcısı farklı ve e-Bildirge kullanıcısı vefat etmişse otomatik tahakkuk oluşturulmaya devam edilecektir.
 
Örnek 1: 2.4515.01.01.1250458.006.02.97-000 sicil numaralı gerçek kişi işyeri işvereni 12345678911 TC kimlik numaralı Me*** Yü*** 31/3/2021 tarihinde vefat etmiştir.
 
09/07/2021 tarihinde sistem tarafından yapılan kontrol neticesinde işyeri için intikal işleminin henüz yapılmadığı ve işyeri işvereni olarak sistemde 12345678911 TC kimlik numaralı Me*** Yü***’nin kayıtlı olduğu görülmüştür.
 
Bu nedeniyle 2.4515.01.01.1250458.006.02.97-000 sicil numaralı işyerinin muhasebecisine ait 34567891233-2 kullanıcı kodlu e-Bildirge şifresi 9/7/2021 tarihi itibarıyla pasif hale getirilmiştir.
 
34567891233 kodlu e-Bildirge kullanıcının diğer işyerlerine ilişkin şifreleri için herhangi bir işlem yapılmayacak olup, kullanıcı diğer işyeri şifrelerini kullanmaya devam edecektir.
 
2- Gerçek Kişi İşveren ile e-Bildirge Kullanıcısının Aynı Kişi Olması Halinde
 
Gerçek kişi işyerinin işvereni ile e-Bildirge kullanıcısının aynı kişi olması halinde ise 100 günlük süre beklenilmeksizin e-Bildirge kullanıcısının ölümü nedeniyle e-Bildirge şifresi kullanıcının ölüm tarihi itibarıyla pasife alınacaktır.
 
Örnek 2: 2.4515.01.01.1250458.006.02.97-000 sicil numaralı gerçek kişi işyeri 1/1/2021 tarihi itibarıyla kanun kapsamına alınmış ve işveren e-Bildirge kullanıcısı olarak kendisini bildirmiş, ilgiliye 12345678911-2 kullanıcı kodu tanımlanmıştır.
 
Söz konusu işyeri işvereni 12345678911 TC kimlik numaralı Me*** Yü*** 31/3/2021 tarihinde vefat etmiştir.  
 
Bu durumda, gerçek kişi işveren ile e-Bildirge kullanıcısının aynı kişi olması nedeniyle 100 günlük süre beklenilmeksizin işyerinin 12345678911-2 kullanıcı kodu e-Bildirge şifresi 31/3/2021 tarihi itibarıyla pasif hale getirilecektir.

 

 
 
 

PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter