Geri

MESLEK MENSUPLARININ ASGARİ İŞÇİLİK RAPORU DÜZENLEME SINIRI ARTTIRILDI

04.11.2021

 

MESLEK MENSUPLARININ

ASGARİ İŞÇİLİK RAPORU

DÜZENLEME SINIRI ARTTIRILDI

 

 

 

Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlerce, ihaleli işler ve özel nitelikteki inşaat işyerleri için yapılacak asgari işçilik incelemesi sonucu düzenlenecek raporlarda esas alınacak istihkak ve maliyet tutarına ilişkin rapor düzenleme sınırı 10.000.000,00 TL(10 milyon TL)’ den 15.000.000,00 TL(15 milyon TL)’ ye yükseltilmiştir.

RAPOR DÜZENLEME SINIRLARI:

27/9/2008 tarihli ve 27010 sayılı sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler İle Yeminli Malî Müşavirlerce İşyeri Kayıtlarının İncelenmesi Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesine göre meslek mensuplarınca rapor düzenlenebilecek işlerin istihkak ve maliyet tutarlarının sınırları SGK Yönetim Kurulunca belirlenmektedir. Bu sınır en son 2017 yılında 10.000.000,00 TL olarak belirlenmiş ve bu zamana kadar güncellenmemiştir.


TÜRMOB olarak bu tutarın güncellenmesi yönünde yapılan başvuru üzerine, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlerce, ihaleli işler ve özel nitelikteki inşaat işyerleri için yapılacak asgari işçilik incelemesi sonucu düzenlenecek raporlarda esas alınacak istihkak ve maliyet tutarına ilişkin rapor düzenleme sınırı 10.000.000,00 TL(10 milyon TL)’ den 15.000.000,00 TL(15 milyon TL)’ ye yükseltilmiştir.

 
 
 

PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter