Geri

USULSÜZLÜK VE ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI, UZLAŞMA KAPSAMINA ALINMIŞTIR

27.10.2021
 
 
 

USULSÜZLÜK VE ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI,

UZLAŞMA KAPSAMINA ALINMIŞTIR 

 

 
 
 
7338 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE
 
BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR
 
KANUN DEĞİŞİKLİKLERİ
 
 
 
Ceza indiriminin kapsamı değiştirilmiştir (md. 43)
 
VUK 376 ncı maddede yapılan değişiklik ile cezalarda indirime ilişkin düzenlemenin uzlaşma ve tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamına alınan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları için de uygulanabilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır.
 
Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları, uzlaşma kapsamına alınmıştır (md. 44, 45)
 
5.000 Türk lirasını aşan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları, uzlaşma kapsamına alınmıştır.
 
Uzlaşmaya konu edilebilecek usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının tespitinde cezayı gerektiren fiil bazında kesilecek toplam ceza tutarı dikkate alınır ve 5.000 Türk lirasını aşmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları için Kanunun 376 ncı maddesindeki indirim oranı %50 artırımlı olarak uygulanır.
 
 
 

PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter