Geri

VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE VERGİ İNDİRİMİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

27.10.2021
 
 
 

VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE

VERGİ İNDİRİMİNE İLİŞKİN

DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR 

 
 
 
7338 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE
 
BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR
 
KANUN DEĞİŞİKLİKLERİ
 
 
 
 
 
Vergiye uyumlu mükelleflere önemli bir katkı sağlayan vergi indiriminin çok küçük miktarlardaki ikmalen veya re’sen tarhiyatlar ile kesinleşmemiş tarhiyatlar nedeniyle geçerliliğini yitirmesi mükellefleri mağdur etmekteydi.
 
Yapılan değişiklikle İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıl gerçekleşen ve kesinleşmeyen tarhiyatlar vergi indirimi uygulamasını etkilemeyecek ve maddenin birinci fıkrasındaki indirim tutar sınırının %1’ini aşmaması durumunda bu şart ihlal edilmiş sayılmayacaktır. Mevcut uygulamada azami yararlanılacak vergiye uyumlu mükellef indirim tutarı 1.500.000 TL olup, bu rakamın %1’i olan yıllık 15.000 TL’ye kadar yapılacak ikmalen veya resen tarhiyatların vergi uyumlu mükelleflerin yapacağı indirimleri engellememesi sağlanmıştır.
 
Yapılan tarhiyatın indirimden yararlanıldıktan sonra kesinleşmesi durumunda yararlanılan indirimin mükelleften geri alınmasına ilişkin hüküm de madde metninden çıkarılmıştır.
 
 
 

PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter