Geri

GEÇİCİ VERGİ IV'ÜNCÜ DÖNEM BEYANNAMESİ KALDIRILMIŞTIR

27.10.2021
 
 
GEÇİCİ VERGİ
 
IV'ÜNCÜ DÖNEM BEYANNAMESİ
 
KALDIRILMIŞTIR(md.9)
 
 
 
 
7338 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE
 
BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR
 
KANUN DEĞİŞİKLİKLERİ
 
 
 
Cari vergilendirme dönemi içerisindeki üç, altı ve dokuz aylık periyodlar üçer aylık dönemler itibariyle geçici vergi dönemleri kabul edilmektedir.  
 
İlgili takvim yılı veya hesap döneminin son üç aylık dönemi ise geçici vergi dönemi kapsamından çıkarılmıştır. Düzenleme 2022 yılı vergilendirme dönemine ilişkin verilecek beyannamelerden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.
 
 
 

 
PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter