Geri

ÇİFTÇİLERE TARIMSAL DESTEKLEME KAPSAMINDA YAPILAN ÖDEMELERE KAZANÇ İSTİSNASI GETİRİLMİŞTİR.

27.10.2021
 
 

ÇİFTÇİLERE TARIMSAL DESTEKLEME

KAPSAMINDA YAPILAN ÖDEMELERE

KAZANÇ İSTİSNASI GETİRİLMİŞTİR.

(MD.3, 7, 11)

 
 
 
7338 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE
 
BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR
 
KANUN DEĞİŞİKLİKLERİ
 
 
 
Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan tarımsal destekleme ödemeleri gelir vergisinden müstesna tutulmuştur. Buna bağlı olarak çiftçilere yapılan destekleme ödemelerinin gelir vergisinden istisna edilmesi nedeniyle, bu ödemeler dolayısıyla tevkifat yapılmasına ilişkin hüküm, tevkifat yapılmaya ilişkin GVK 94’üncü madde metninden çıkarılmıştır. (md.8)
 
Ayrıca GVK ya eklenen Geçici 92’inci madde ile düzenlemenin yürürlüğe girdiği 26 Ekim 2021 tarihinden önce kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan tarımsal destek ödemeleri üzerinden tevkif edilerek tahsil edilen gelir vergisi, çiftçilerin düzeltme zamanaşımı süresi içerisinde tarha yetkili vergi dairelerine başvurmaları ve dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri şartıyla, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun düzeltmeye ilişkin hükümleri uyarınca, tahsil tarihinden itibaren aynı Kanunun 112 nci maddesinin (4) numaralı fıkrası hükmüne göre hesaplanacak faizi ile birlikte red ve iade edilecektir.
 
 
 

 
PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter