Geri

SOSYAL İÇERİK ÜRETİCİLİĞİ İLE MOBİL CİHAZLAR İÇİN UYGULAMA GELİŞTİRİCİLİĞİNDE GELİR VERGİSİ KAZANÇ İSTİSNASI GETİRİLMİŞTİR. (MD.2, 55 )

27.10.2021
 
 

SOSYAL İÇERİK ÜRETİCİLİĞİ İLE

MOBİL CİHAZLAR İÇİN UYGULAMA GELİŞTİRİCİLİĞİNDE

GELİR VERGİSİ KAZANÇ İSTİSNASI GETİRİLMİŞTİR.

(MD.2, 55 )

 
 
 
7338 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE
 
BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR
 
KANUN DEĞİŞİKLİKLERİ
 
 
 
1/1/2022 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere, sosyal içerik üreticilerinin sosyal paylaşım ağları üzerinden elde ettikleri kazançlar ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin, elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri kazançları toplamı 103 üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı (2021 yılı için 650.000 TL) aşmayan mükelleflerin bu kazançları gelir vergisinden istisna edilmiştir.  
 
Düzenleme 1/1/2022 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir. Ayrıca KDV Kanununun 17’nci maddesinde yapılan değişiklikle Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20/B maddesi kapsamında vergilendirilen kazançlara konu teslim ve hizmetler, katma değer vergisinden istisna edilmiştir.
 
İstisnadan faydalanılabilmesi için Türkiye'de kurulu bankalarda bir hesap açılması ve bu faaliyetlere ilişkin tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi şart olup; Bankalar, bu kapsamda açılan hesaplara aktarılan hasılat tutarı üzerinden, aktarım tarihi itibarıyla %15 oranında gelir vergisi tevkifatı yapacaktır.
 
Bu durumda olanların, 94 üncü maddenin birinci fıkrası kapsamında tevkifat yapma yükümlülüğü bulunmayacaktır.
 
 
 

 
PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter