Geri

İSTİHDAMA DÖNÜŞ VE ARTI İSTİHDAM PRİM DESTEKLERİNİN GERİ ALINMASINA NEDEN OLAN İŞTEN ÇIKIŞ KODLARI AÇIKLANDI

06.07.2021
 
 
İSTİHDAMA DÖNÜŞ VE ARTI İSTİHDAM
 
PRİM DESTEKLERİNİN GERİ ALINMASINA
 
NEDEN OLAN İŞTEN ÇIKIŞ KODLARI AÇIKLANDI
 
 
 
 
 
 
4447 sayılı Kanunun geçici 27'nci maddesinde düzenlenen 7256 sayılı istihdama dönüş desteği, 4447 sayılı Kanunun geçici 28'inci maddesinde düzenlenen 7256 sayılı artı istihdam prim desteğinden yararlanılan sigortalıların iş sözleşmelerinin;
 
“1- Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi”,
 
“4- Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi”,
 
“5- Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi”, “15- Toplu işçi çıkarma”,
 
“17- İşyerinin kapanması”, “19- Mevsim bitimi”,
 
“20- Kampanya bitimi”, “22- Diğer nedenler”,
 
“25- İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranış nedeni ile fesih”,
 
“34- İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih”,
 
İşten çıkış kodlarıyla feshedilmesi halinde işverenin yararlandığı 4447 sayılı Kanunun geçici 27'nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında ve anı Kanunun geçici 28'inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında yararlandığı tüm prim destekleri 5510 sayılı Kanunun 89'uncu maddesi gereği gecikme cezası ve gecikme zammı ile geri alınacaktır.
 
İSTİHDAMA DÖNÜŞ VE ARTI İSTİDAM DESTEKLERİNİN GERİ ALINMASINA NEDEN OLAN
 
İŞTEN ÇIKIŞ KODLARI
 
4447 sayılı Kanunun geçici 27'nci maddesinin üçüncü fıkrasında; “İşveren, birinci fıkranın
 
(a) bendi uyarınca destekten yararlanan sigortalıların yarısından her birini, bu maddenin uygulama süresinin sona ermesinden itibaren, birinci fıkranın (a) bendi kapsamına girenlerin destekten yararlandığı ortalama süre kadar fiilen çalıştırmakla yükümlüdür. Ödenen destek tutarı, bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen işverenden, desteğin ödeme tarihinden itibaren 5510 sayılı Kanunun 89'uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca gecikme cezası ve gecikme zammı ile işverenden tahsil edilir.”,
 
4447 sayılı Kanunun geçici 28'inci maddesinin dördüncü fıkrasında; “İşveren, birinci fıkra uyarınca destekten yararlanan sigortalıların yarısından her birini, bu maddenin uygulama süresinin sona ermesinden itibaren, birinci fıkra kapsamına girenlerin destekten yararlandığı ortalama süre kadar fiilen çalıştırmakla yükümlüdür. Ödenen destek tutarı, bu yükümlüğünü yerine getirmeyen işverenden, desteğin ödeme tarihinden itibaren 5510 sayılı Kanunun 89'uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca gecikme cezası ve gecikme zammı ile işverenden tahsil edilir.”, Hükümleri yer almaktadır.  
 
İşçinin istifası, ölüm, ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık nedeniyle fesih halinin gerçekleşmesi gibi sebeplerle iş akdinin sona ermesi halinde istihdam zorunluluğunu sağlamayan işverenin yararlandığı prim teşviklerinin geri alınıp alınmayacağı hususunda yaşanan tereddütleri gidermek için SGK tarafından ilgili mevzuat bölümünde belirtilen genel yazı yayımlanmıştır.
 
Buna göre, 4447 sayılı Kanunun geçici 27'nci maddesinde düzenlenen 7256 sayılı istihdama dönüş desteği, 4447 sayılı Kanunun geçici 28'inci maddesinde düzenlenen 7256 sayılı artı istihdam prim desteğinden yararlanılan sigortalıların iş sözleşmelerinin;
 
“1- Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi”,
 
“4- Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi”, “5- Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi”,
 
“15- Toplu işçi çıkarma”, “17- İşyerinin kapanması”,
 
“19- Mevsim bitimi”, “20- Kampanya bitimi”, “22- Diğer nedenler”,
 
“25- İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranış nedeni ile fesih”,
 
“34- İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih”,
 
İşten çıkış kodlarıyla feshedilmesi nedeniyle işverenin destek sonrası istihdam zorunluluğunu sağlayamaması halinde, bu işverenlerin 4447 sayılı Kanunun geçici 27'nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında ve anılan Kanunun geçici 28'inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında yararlandığı tüm prim desteklerinin 5510 sayılı Kanunun 89'uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca gecikme cezası ve gecikme zammı ile geri alınması gerekmektedir.  
 
Bununla birlikte, 4447 sayılı Kanunun geçici 27'nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında ve anılan Kanunun geçici 28'inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında yer alan prim desteklerinden yararlanılan sigortalıların tamamının iş sözleşmelerinin yukarıda belirtilen işten çıkış kodları dışında bir kod ile sona ermesi halinde, 4447 sayılı Kanunun geçici 27'nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında ve anılan Kanunun geçici 28'inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında yararlanılan prim destekleri işverenden geri alınmayacaktır.  
 
İşverenlerimizin belirtilen desteklerden yararlandığı tutarları geri vermemesi için yukarıda açıklanan işten çıkış kodlarını kullanmaması gerekmektedir.
 
 
 
 
 

PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter