Geri

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN 7326 SAYILI KANUN

14.06.2021

 

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE

BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN

7326 SAYILI KANUN

 

 

Bu Sirkülerin konusunu 7326 sayılı “BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN kapsamında, kamuya olan borçların yapılandırılarak ödenmesi, mevcut ve muhtemel ihtilafların sonlandırılması, matrah ve vergi artırımı yoluyla vergilemede öngörülebilirliğin artırılarak geçmiş vergilendirme dönemleri ile ilgili olası risklerin ortadan kaldırılması, işletme kayıtlarının fiili durumlarına uygun hale getirilmesi, Meslek Odaları ve Birliklerinin alacaklarının tahsil edilmesi, İle taşınmazlar ve amortismana tabi iktisadi kıymetlerin yeniden değerlenmesine ilişkin düzenlemelerin temel ilke ve esasları oluşturmaktadır.

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter