Geri

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (III) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

30.05.2021
 
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ 
 
(III) SAYILI LİSTE
 
UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI
 
 
 
7136 sayılı Kanunla ÖTV Kanunu’nun Vergiyi doğuran olay başlıklı 3’üncü maddesinde değişiklik yapılarak Kanuna ekli (III) sayılı liste kapsamındaki malların komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle satışında imalatçı tarafından bu malların komisyoncuya veya konsinye işletmelere verildiği anda ÖTV açısından vergiyi doğuran olayın gerçekleştiği yönünde düzenleme yapılmıştı.
 
Bu değişikliğe ilişkin olarak Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde gerekli değişiklikler yapıldı.  
 
22 Nisan 2021 tarihli ve 31462 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 7136 sayılı AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda bazı değişiklikler yapılmıştı.
 
Bu kapsamda ÖTV Kanunu’nun Vergiyi doğuran olay başlıklı 3’üncü maddesinde değişiklik yapılarak Kanuna ekli (III) sayılı liste kapsamındaki malların komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle satışında imalatçı tarafından bu malların komisyoncuya veya konsinye işletmelere verildiği anda ÖTV açısından vergiyi doğuran olayın gerçekleştiği kabul edilmişti.
 
Bu değişikliğe paralel olarak 27/05/2021 tarih ve 31493 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ değişikliği ile 08/08/2015 tarihli ve 29439 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde değişiklik yapılmıştır.
 
 

 

 
 

PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter