Geri

ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI İLE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK BAKANLIK TEMSİLCİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

30.05.2021

ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL 

TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI İLE

BU TOPLANTILARDA BULUNACAK BAKANLIK

TEMSİLCİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILDI

 


 


Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik’te yapılan değişiklikle genel kurul toplantı yerinde; hazır bulunanlar listesine ilave olarak varsa hamiline yazılı pay sahiplerine ilişkin Merkezi Kayıt Kuruluşundan sağlanan pay sahipleri çizelgesinin de fiziki ve/veya elektronik ortamda hazır bulundurulacağı belirtildi.

31/12/2021 tarihine kadar, genel kurulu toplantıya çağıranlar, Kanunun geçici 14'üncü maddesi uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirilmek üzere şirkete başvuruda bulunan ancak henüz Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirilmeyen pay sahiplerini de genel kurula katılabilecekler listesine dâhil eder. Hamiline yazılı pay senedi sahibi; gerçek kişi ise kimliğini, tüzel kişi ise tüzel kişiyi temsile yetkili olduğunu gösteren yetki belgesi ve kimliğini ibraz etmek suretiyle genel kurula katılabilecekler listesini imzalayacaklardır.

Yönetmelik değişikliği yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. 

 
 

PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter