Geri

31 MAYIS 2021 TARİHİNDE SONA ERECEK VERGİ İNDİRİMLERİ

18.05.2021
 
 
BAZI MAL VE HİZMETLERE UYGULANMAKTA OLAN
 
KATMA DEĞER VERGİSİ ORANI İNDİRİMİNİN SÜRESİ
 
31 MAYIS 2021 TARİHİNDE SONA ERİYOR
 
 
 
 
24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karara 31 Temmuz 2020 tarihli ve 31202 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2812 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile eklenen ve 23 Aralık 2020 tarihli ve 31343 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3318 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına Ekli Kararın 1’inci maddesi ile değişik Geçici 6'ncı madde uyarınca 31 Mayıs 2021 tarihine kadar;
 
- Bazı mal ve hizmetlere uygulanmakta olan katma değer vergisi oranları %18’den %8’e,
 
- Bazı mal ve hizmetlere uygulanmakta olan katma değer vergisi oranları ise
 
%8’den %1’e, indirilmişti.
 
Cumhurbaşkanınca yeni bir belirleme yapılmadığı takdirde 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren indirim uygulamasından önceki KDV oranları uygulanacaktır.
 
Hatırlanacağı üzere 31 Temmuz 2020 tarihli ve 31202 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2812 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karara eklenen geçici 6’ncı madde uyarınca 31/12/2020 tarihine kadar;
 
- Bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanmakta olan Katma Değer Vergisi Oranları %18’den %8’e,
 
- Bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanmakta olan Katma Değer Vergisi Oranları ise %8’den %1’e,
 
indirilmişti. 
 
Daha sonra 23 Aralık 2020 tarihli ve 31343 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3318 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına Ekli Kararın 1’inci maddesi ile 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın geçici 6’ncı maddede yer alan 31/12/2020 ibareleri 31/05/2021 şeklinde değiştirilmişti. Cumhurbaşkanlığınca yeni bir belirleme yapılmaz ise;
 
- Aşağıdaki mal ve hizmetlere ilişkin KDV oranları 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren yeniden %18 olarak uygulanacaktır.
 
a) İş yeri kiralama hizmeti
 
b) Kongre, konferans, seminer, konser, fuar ve lunapark giriş ücretleri
 
c) Düğün, nikah, balo ve kokteyl salonlarında verilen organizasyon hizmetleri ç) Berberlik ve kuaförlük hizmetleri ile güzellik salonunda verilen hizmetler
d) Terzilik, giyim eşyası ve ev tekstil ürünlerinin onarım ve tamiratı
 
e) Ayakkabı ve deri eşyaların onarımı ile ayakkabı boyama hizmetleri
 
f) Kuru temizleme, çamaşırhane, giyim eşyası ve diğer tekstil ürünlerini ütüleme hizmetleri
 
g) Halı ve kilim yıkama hizmetleri
 
ğ) Bisiklet, motosiklet ve motorlu bisikletlerin bakım ve onarımı (malzemeler hariç)
 
h) Evde kullanılan elektrikli cihazların (buzdolabı, fırın, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, klima vb.) bakım ve onarımı (malzemeler hariç)
 
ı) Tüketici elektroniği ürünlerinin (TV, Radyo, CD/DVD oynatıcıları, ev tipi video kameralar vb.) bakım ve onarımı (malzemeler hariç)
 
i) Evde kullanılan ısıtma ürünlerinin (termosifon, şofben, banyo kazanı, kombi vb.) (merkezi ısıtma kazanları hariç) bakım ve onarımı (malzemeler hariç)
 
j) Ev ve bahçe gereçlerinin bakım ve onarımı (malzemeler hariç)
 
k) Mobilyaların ve ev döşemelerinin bakım ve onarımı (malzemeler hariç)
 
l) Bilgisayarların, iletişim araç ve gereçlerinin, saatlerin bakım ve onarımı (malzemeler hariç)
 
m) Müzik aletlerinin bakım ve onarımı
 
n) Çilingirlik ve anahtar çoğaltma hizmetleri ile hamallık hizmetleri
 
o) Motorlu kara taşıtlarının yağlanması, yıkanması, cilalanması hizmetleri ile bunlara
 
ait koltuk ve döşemelerin bakım ve onarımı (malzemeler hariç)
 
ö) Hane sakinlerine verilen konut bakım onarım, boya ve temizlik hizmetleri (malzemeler hariç)
 
p) Ekli II Sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün 24'üncü sırası kapsamı dışındaki yeme-içme hizmetleri (alkollü içeceklere isabet eden kısmı hariç)
 
r) Yolcu taşımacılığı hizmetleri
 
s) Ekli II sayılı listenin “A) GIDA MADDELERİ” bölümünün 4'üncü sırasında yer alan mallar hariç olmak üzere, 30/12/2019 tarihli ve 1951 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 6 no.lu fasılında yer alan süs bitkileri ile çiçek teslimleri
 
- Aşağıdaki mal ve hizmetlere ilişkin KDV oranları 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren %8 olarak uygulanacaktır.
 
a) Ekli II sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün 16'ncı sırasında yer alan giriş ücretleri
 
16) Sinema, tiyatro, opera, operet, bale, müze giriş ücretleri,
 
b) Ekli II sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün 24'üncü sırasında yer alan yeme içme hizmetleri
 
24) Gazino, açık hava gazinosu, bar, dans salonu, diskotek, pavyon, taverna, birahane, kokteyl salonu ve benzeri yerler hariç olmak üzere kahvehane, kır kahvesi, çay bahçesi, çay ocağı, kıraathane, kafeterya, pastane, ayakta yemek yenilen yerler, yemeği pakette satan veya diğer şekillerde yemek hizmeti sunan yerler, lokanta, içkili lokanta, kebapçı ve benzeri yerlerde (birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip olan yerler ile üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesislerin bünyesindeki lokantalar hariç) verilen hizmetler (bu yerlerde verilen hizmetlerin alkollü içeceklere isabet eden kısmı hariç),
 
c) Ekli II sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün 25 inci sırasında yer yeme içme hizmetleri
 
25) Otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmeti (1618 sayılı Kanun hükümlerine göre Kültür ve Turizm Bakanlığından işletme belgesi almış seyahat acenteleri tarafından müşteriye aktarılan geceleme hizmet tutarı ve bu hizmete ilişkin aracılık bedellerine de konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmetlerinin ait olduğu oran uygulanır. Konaklama tesislerinde geceleme hizmetinden yararlanmayanlara verilen tüm hizmetler ile geceleme hizmetiyle beraber verilen ancak ayrıca belgelendirilen ya da geceleme hizmetine ait belgede ayrıca fiyatlandırılan hizmetler bu sıra kapsamında yer almamaktadır. Ancak geceleme hizmeti kapsamında verilmesi ve geceleme bedeline dahil edilmesi mutat olan diğer hizmetler bu sıra kapsamında yer almakla birlikte bu şekilde belirlenen geceleme bedeli içinde sunulan alkollü içeceklere ilişkin yüklenilen katma değer vergisi tutarları, hizmeti sunanlar tarafından indirim konusu yapılamaz.)
 
Öte yandan 23 Aralık 2020 tarihli ve 31343 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3318 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Kararın 2'nci maddesi ile 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karara eklenen geçici 8’nci madde uyarınca; Sağlık Bakanlığınca onaylanan Covid-19 aşılarının 23 Aralık 2020 tarihinden 31 Aralık 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) tesliminde KDV oranı %1’e indirilmiştir.
 
GAYRİMENKUL KİRALAMALARINDA
 
GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ KANUNLARINA GÖRE
 
YAPILMASI GEREKEN İNDİRİMLİ TEVKİFAT UYGULAMASI
 
31 MAYIS 2021’DE SONA ERİYOR
 
2813 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31 Temmuz /2020 tarihinden geçerli olmak üzere 31/12/2020 tarihine kadar gayrimenkullerin kiralanması karşılığında nakden ve hesaben yapılacak kira ödemelerinden Gelir Vergisi Kanunu’nun 94 üncü maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15 inci maddesi uyarınca yapılması gereken vergi tevkifat oranı %20’den %10’a düşürülmüş; 23 Aralık 2020 tarihli ve 31343 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3319 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile de 31 Mayıs 2021 tarihine kadar uzatılmıştı. Cumhurbaşkanınca yeni bir belirleme yapılmadığı takdirde 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren gayrimenkullerin kiralanması karşılığında nakden ve hesaben yapılacak kira ödemelerinden Gelir Vergisi Kanunu’nun 94'üncü maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15 inci maddesi uyarınca yapılması gereken vergi tevkifat oranı yeniden %20 olacaktır.
 
23 Aralık 2020 tarihli ve 31343 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3319 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 94 üncü maddesinde yer alan tevkifat nispetlerine ilişkin 12/01/2009 tarihli ve 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Karar ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15 inci maddesinde yer alan vergi kesinti oranlarına ilişkin 12/1/2009 tarihli ve 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararda 01/01/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bazı değişiklikler yapılmıştı.
 
YERLİ VE YABANCI FİLMLERİN
 
SİNEMA GÖSTERİMLERİNDE UYGULANAN
 
EĞLENCE VERGİSİ ORANI İNDİRİMİ
 
31 MAYIS 2021'DE SONA ERİYOR
 
23 Aralık 2020 tarihli ve 31343 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3320 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Belediye Gelirleri Kanununa göre biletle girilen yerlerdeki yerli ve yabancı film gösterimlerinde uygulanmakta olan %10 eğlence vergisi, 31 Mayıs 2020 tarihine kadar %0 olarak belirlenmişti. Cumhurbaşkanınca yeni bir belirleme yapılmadığı takdirde 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren Belediye Gelirleri Kanununa göre biletle girilen yerlerdeki yerli ve yabancı film gösterimlerinde uygulanmakta olan eğlence vergisi oranı yeniden %10 olarak uygulanacaktır.
 
 

PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter