Geri

YAPI RUHSATI BAŞVURUSUNDA SİGORTALILARIN TESCİLİ OTOMATİK OLARAK YAPILABİLECEKTİR

21.04.2021

 

YAPI RUHSATI BAŞVURUSUNDA

SİGORTALILARIN TESCİLİ

OTOMATİK OLARAK YAPILABİLECEKTİR

 

 

 


Yapı ruhsatı başvurusunda, çalıştırılacak sigortalılara ilişkin sigortalı tesciline esas olan bilgileri, ruhsat vermeye yetkili idareye sunulan ve yetkili idare tarafından SGK’ ya on-line olarak aktarılan sigortalıların, tescil işlemleri otomatik olarak yapılacak olup, bu sigortalılar için ayrıca sigortalı işe giriş bildirgesi verilmesi istenmeyecektir.

UYGULAMANIN USUL VE ESASLARI

5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştırılmasa dahi Valilikler, Belediyeler ve Ruhsat Vermeye Yetkili Diğer Kamu ve Özel Hukuk Tüzel Kişilerince verilen yapı ruhsatlarına istinaden yapı Ruhsatlarının verilme aşamasında işyeri tescilleri otomatik olarak yapılmaya başlanmıştır.

5510 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre, SGK’ya ilk defa işyeri bildirgesi verilecek işyerlerinde ilk defa sigortalı çalıştırmaya başlanılan tarihten itibaren bir ay içinde çalışmaya başlayan sigortalılar için, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren en geç söz konusu bir aylık sürenin dolduğu tarihe kadar verilen sigortalı işe giriş bildirgeleri süresinde verilmiş sayılmaktadır.

Otomatik işyeri tesciline ilişkin bilgilerle birlikte, yapı ruhsatı başvuru aşamasında çalıştırılacak sigortalılara ilişkin sigortalı tesciline esas olan bilgileri, ruhsat vermeye yetkili makamlarca SSK’ya on-line olarak aktarılan sigortalıların tescil işlemleri otomatik olarak yapılacak olup, bu sigortalılar için ayrıca sigortalı işe giriş bildirgesi düzenlenmesi gerekmemektedir.

Ancak, otomatik tescil yapılan işyerleri için yapı ruhsatı başvurusunda çalıştıracağı sigortalılara ilişkin bildirimde bulunulmayan işyerlerinde çalıştırılacak sigortalıların işe giriş bildirimleri hususunda cari usullere göre işlem yapılacaktır.

 

PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter