Geri

VERGİ İNCELEMELERİ İLE İLGİLİ RAPOR DEĞERLENDİRME KOMİSYONLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ

10.04.2021
 
 
VERGİ İNCELEMELERİ İLE İLGİLİ
 
RAPOR DEĞERLENDİRME KOMİSYONLARINA İLİŞKİN
 
YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ
 
 
 
 
Yönetmelik ile 18 Nisan 2020 Tarihli ve 31103 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 60)'ne uygun olarak Vergi Denetim Kurulu Başkanlığında yer alan Grup Başkanlıkları ibareleri Daire Başkanlığı olarak değiştirilmiş, ayrıca Maliye Bakanlığı ile ilgili ibareler Hazine ve Maliye Bakanlığına dönüştürülmüştür.
 
Rapor değerlendirme komisyonlarının, vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar tarafından düzenlenen vergi inceleme raporlarını, vergi kanunları ile bunlara ilişkin yönetmelik, genel tebliğ, sirküler ve özelgelere uygunluğu yanında ayrıca Cumhurbaşkanı kararlarını da dikkate alarak maddi hata ve usul hatası içerip içermediği yönünden değerlendireceği belirtilmiştir.  
 
07.04.2021 tarih ve 31447 sayılı Resmi Gazetede yapılan yönetmelik değişikliği ile 31/10/2011 tarihli ve 28101 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Rapor Değerlendirme Komisyonlarının Oluşturulması ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’de bazı değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişiklikler özetle aşağıdaki gibidir:
 
― 18 Nisan 2020 Tarihli ve 31103 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 60) ile Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının teşkilat yapısında değişiklik yapılmış ve Grup Başkanlıkları, Daire Başkanlığına dönüştürülmüştü. Yönetmelikte, Vergi Denetim Kurulu yapısında meydana gelen değişikliklere uygun bir şekilde Grup Başkanlığı, ibareleri Daire Başkanlığı şeklinde değiştirilmiştir.
 
― Ayrıca Maliye Bakanı ve Maliye Bakanlığı ifadeleri, Hazine ve Maliye Bakanı; Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak değiştirilmiştir.
 
 

 
 
PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter