Geri

VERGİ İNCELEMELERİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ

10.04.2021
 
VERGİ İNCELEMELERİNDE UYULACAK 
 
USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ
 
 
 
 
 
Yönetmelik değişikliği ile 31/10/2011 tarihli ve 28101 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te değişiklikler yapılmıştır. Bazı temel değişiklikler aşağıdaki gibidir.
 
1) Büyük ölçekli mükellef, küçük ölçekli mükellef, aktif büyüklük gibi tanımlamalar kaldırılmıştır.
 
2) Birinci sınıf tüccarların gruplara ayrılmasına ilişkin düzenlemeler yönetmelikten çıkarılmıştır.
 
3) Vergi Denetim Kurulu yapısında meydana gelen değişikliklere uygun bir şekilde Grup Başkanlığı ibareleri Daire Başkanlığı şeklinde değiştirilmiştir.
 
4) Katma değer vergisi iade incelemelerinin en fazla üç ay içinde incelemenin bitirilmesinin esas   olduğu, tam ve sınırlı incelemelerde altı ayı, katma değer vergisi iade incelemelerinde ise iki ayı geçmemek üzere denetim elemanına ek süre verilebileceği belirtilmiştir.
 
 
07.04.2021 tarih ve 31447 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik Değişikliği ile 31/10/2011 tarihli ve 28101 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmış olan Vergi øncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te bazı değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişiklikler özetle aşağıdaki gibidir:
 
•   Büyük ölçekli mükellef, küçük ölçekli mükellef, aktif büyüklük gibi tanımlamalar kaldırılmıştır.  Birinci  sınıf  tüccarların  gruplara  ayrılmasına  ilişkin  düzenlemeler yönetmelikten çıkarılmıştır.
•   Vergi Denetim Kurulu yapısında meydana gelen değişikliklere uygun bir şekilde Grup Başkanlığı ibareleri Daire Başkanlığı şeklinde değiştirilmiştir.
•   Katma değer vergisi iade incelemelerinin en fazla üç ay içinde incelemenin bitirilmesi esastır.   Tam   ve   sınırlı   incelemelerde   altı   ayı,   katma   değer   vergisi   iade incelemelerinde   ise   iki   ayı   geçmemek   üzere   denetim   elemanına   ek   süre verilebilecektir.

 

 

PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter