Geri

SON GÜNÜ 11/03/2021 TARİHİ OLAN SGK YÜKÜMLÜLÜKLERİ 5 İŞ GÜNÜ UZATILMIŞTIR

15.03.2021
 
 
SON GÜNÜ 11/03/2021 TARİHİ OLAN
 
SGK YÜKÜMLÜLÜKLERİ 5 İŞ GÜNÜ UZATILMIŞTIR
 
 
 
 
 
1) Kanuni sürenin son günü 11/03/2021 olan işyeri bildirgesi, sigortalı işe giriş ve sigortalı işten ayrılış bildirgelerinin, verilme süreleri
 
2) İşverenlerce talep edilmesi halinde tebellüğ tarihi 24/02/2021 olması nedeniyle son ödeme tarihi 11/03/2021 olan idari para cezalarının, ödeme süreleri,
 
5 iş günü (son süresinin 18/03/2021 olarak belirlenmesi), uzatılmıştır.
 
SGK YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ ERTELEMENİN KAPSAMI
 
11/03/2021 tarihinde SGK sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle birçok mükellef/işveren işyeri bildirgesi, işe giriş ve işten ayrılış bildirgelerini verememiş, idari para cezalarını ödeyememiştir. SGK, ilgili mevzuat bölümünde belirtilen genel yazı ile bu yükümlülüklerden dolayı 5 iş günü uzatma yapmıştır.
 
Buna göre arızanın ortadan kalktığı 11/03/2021 tarihini takip eden iş gününden başlamak üzere;
 
• Kanuni sürenin son günü 11/03/2021 olan sigortalı işe giriş ve sigortalı işten ayrılış bildirgelerinin verilme süresinin 5 iş günü uzatılması,
 
• Kanuni sürenin son günü 11/03/2021 olan işyeri bildirgelerinin verilme süresinin 5 iş günü uzatılması,
 
• İşverenlerce talep edilmesi halinde tebellüğ tarihi 24/02/2021 olması nedeniyle son ödeme tarihi 11/03/2021 olan idari para cezalarının ödeme tarihinin 5 iş günü uzatılması,
 
Sağlanarak işverenlerin/mükelleflerin mağduriyetini önlemek için belirtilen yükümlülüklerden dolayı ek süre (Son tarih 18/03/2021 olarak belirlenmiştir.) verilmiştir.
 
 

PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter