Geri

İLAVE ALTI PUANLIK TEŞVİK 31/12/2021 TARİHİ SONUNA KADAR UZATILDI

24.02.2021
 
 
İLAVE ALTI PUANLIK TEŞVİK 
 
31/12/2021 TARİHİ SONUNA KADAR UZATILDI
 
 
 
 
29/05/2013 tarihli 6486 Sayılı Kanun’la yürürlüğe giren ve Sosyo-gelişmişlik endeksi düşük illerde üretim ve istihdam imkânlarının arttırılması için verilen 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden uygulanacak ilave 6 puanlık sigorta primi işveren hissesi teşviki 31/12/2021 tarihi sonuna kadar uzatılmıştır.  
 
İLAVE 6 PUANLIK TEŞVİK KAPSAMI,
 
YARARLANMA ŞARTLARI VE UYGULAMASI
 
İllerin Sosyo-gelişmiş endekslerinin yer aldığı üç farklı liste hazırlanmıştır. 6 puanlık ilave prim teşviki, listelerde belirtilen 51 il ile Gökçeada ve Bozcada ilçelerinde malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primlerinde beş (5) puanlık prim indirimine ilave olarak, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden uygulanacaktır.
 
Ekli (I), (II) ve (III) Sayılı listelerde yer alan bölgelerde uygulanan ilave altı puanlık teşvik uygulaması 2020 yılı sonunda bitmişti. Ancak 24/02/2021 tarihli 31405 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 2021/3579 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararıyla;
 
Teşvik süresi 1/1/2021 tarihinden itibaren;
 
a) Ekli (I) sayılı listede belirtilen yerlerde faaliyet gösteren işyerleri için 31/12/2021 tarihine kadar,
 
b) Ekli (II) sayılı listede belirtilen yerlerde faaliyet gösteren işyerleri için 31/12/2021 tarihine kadar,
 
c) Ekli (III) sayılı listede belirtilen yerlerde faaliyet gösteren işyerleri için 31/12/2021 tarihine kadar,
 
uygulanacaktır.
 
Söz konusu teşvikten yararlanmak için;
 
• Aylık prim ve hizmet belgesinin süresi içinde SGK’ya verilmesi,
 
• Sigorta primlerinin sigortalı hissesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca karşılanmayan işveren hissesinin tamamının yasal süresi içerisinde ödenmesi,
 
• Prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve gecikme cezası borcu bulunmaması veya taksitlendirilmiş olması,
 
• Teşvik kapsamındaki iller veya ilçelerden birisinde faaliyet gösteriliyor ve Sigortalı istihdam esiliyor olması,
 
Gerekmektedir.

İlave 6 puanlık teşvikten yararlanma süreleri ve

illeri gösteren Güncel liste

 

 
 

 

 

PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter