Geri

CUMHURBAŞKANI KARARI İLE CEP TELEFONU HABERLEŞMESİ VE İNTERNET GİBİ HİZMETLERE UYGULANAN ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ ORANI %7,5’DEN %10’A ARTTIRILDI

30.01.2021
 
CUMHURBAŞKANI KARARI İLE CEP TELEFONU
 
HABERLEŞMESİ VE İNTERNET GİBİ HİZMETLERE
 
UYGULANAN ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ ORANI
 
%7,5’DEN %10’A ARTTIRILDI
 
 
 
29 Ocak 2021 tarihli ve 3469 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunun 39’uncu maddesi ile aşağıdaki hizmetlere uygulanmakta olan iletişim vergisi oranları 30 Ocak 2021 tarihinden itibaren %7,5’den % 10’a çıkartıldı.
 
a) Her nevi mobil elektronik haberleşme işletmeciliği kapsamındaki (ön ödemeli hatlara yüklemeler için yapılan satışlar dâhil) tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetleri
 
b) Radyo ve televizyon yayınlarının uydu platformu ve kablo ortamından iletilmesine ilişkin hizmetleri
 
c) Kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcılığı hizmeti
 
d) (a), (b) ve (c) bentleri kapsamına girmeyen diğer elektronik haberleşme hizmetleri.
 
6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 39’uncu maddesine göre 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu uyarınca Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuyla görev veya imtiyaz sözleşmesi imzalamak suretiyle veya 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu uyarınca bu Kuruma bildirim yapılması veya bu Kurumca kullanım hakkı verilmesi yoluyla yetkilendirilen veya yetkilendirilmiş sayılan işletmecilerin (kablo tv altyapısı üzerinden teknik olarak verilebilecek her türlü hizmetleri dışında, görev sözleşmesi ile ulusal egemenlik kapsamındaki uydu yörünge pozisyonlarının hakları, yönetimi ve işletme yetkisine sahip olanlar hariç);
 
a) Her nevi mobil elektronik haberleşme işletmeciliği kapsamındaki (ön ödemeli hatlara yüklemeler için yapılan satışlar dâhil) tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetleri %7,5,
 
b) Radyo ve televizyon yayınlarının uydu platformu ve kablo ortamından iletilmesine ilişkin hizmetleri %7,5,
 
c) (Değişik: 18/2/2009-5838/14 md.) Kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcılığı hizmeti %7,5,
 
d) (Ek: 18/2/2009-5838/14 md.) (a), (b) ve (c) bentleri kapsamına girmeyen diğer
 
elektronik haberleşme hizmetleri %7,5
 
oranında özel iletişim vergisine tâbi olduğu düzenlemesi yer almaktadır.
 
Maddede Cumhurbaşkanına söz konusu oranları ayrı ayrı veya birlikte sıfıra kadar indirmeye veya iki katına kadar artırmaya yetki verilmiştir.
 
Bu yetkiye istinaden çıkarılarak 30.12.2021 tarihli ve 31380 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3469 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu söz konusu oranlar %10’a çıkarılmıştır.  
 
 
 
 

PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter