Geri

2021 YILINDA ALINACAK GERİ KAZANIM KATILIM PAYI TUTARLARI

03.01.2021


2021 YILINDA ALINACAK

GERİ KAZANIM KATILIM PAYI TUTARLARI

 

2021/1 sayılı Tebliğ ile 2872 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan geri kazanım katılım payı tutarları 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren yeniden belirlendi.

Plastik poşetler için uygulanan geri kazanım katkı payı, 19 kuruşa çıkarıldı.

9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun ek 11'inci maddesine istinaden yurt içinde piyasaya arz edilen 2872 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler için piyasaya sürenlerden/ithalatçılardan tahsil edilecek geri kazanım katılım payı tutarları anılan 2872 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı liste ile belirlenmiştir.  

2872 sayılı Kanunun ek 11'inci maddesinde “… Bu listede yer alan tutarlar takvim yılı başından geçerli olmak üzere her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu şekilde hesaplanan tutarların %5’ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Cumhurbaşkanı, bu suretle tespit edilen tutarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.
 
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılarak 28/11/2020 tarihli ve 31318 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 521) uyarınca 2020 yılı için yeniden değerleme oranı %9,11 olarak tespit ve ilan edilmiştir.

Bu kapsamda, 30/12/2020 tarih ve 31350 (2.Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA ALINACAK GERİ KAZANIM KATILIM PAYI TUTARLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ (2021/1) ile 2872 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan geri kazanım katılım payı tutarları 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen miktarlarda uygulanacaktır.

 

PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter