Geri

HARÇLAR KANUNU’NDA YER ALAN HARÇLARIN DÖVİZ CİNSİNDEN HESAPLANMASINA İLİŞKİN DÖVİZ KURU BELİRLENDİ

31.12.2020

HARÇLAR KANUNU’NDA YER ALAN HARÇLARIN

DÖVİZ CİNSİNDEN HESAPLANMASINA İLİŞKİN

DÖVİZ KURU BELİRLENDİ

 Harçlar Kanunu’nda yer alan ve 2021 yılında uygulanacak harçların döviz cinsinden hesaplanmasına esas olacak ABD doları cinsinden döviz kurunun belirlendiği 87 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının yapacağı işlemlerden alınacak harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru 1 ABD Doları = 7,88 TL olarak belirlendi.

Konsolosluk harçları ile Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının yaptıkları her türlü işlemlere ait harçların döviz cinsinden hesaplanmasına esas olacak ABD doları cinsinden döviz kuru ve bu işlemlerle ilgili tarifelere ayrı ayrı veya birlikte uygulanacak emsallerin tespit ve ilan edilmesi amacıyla 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 79 uncu ve mükerrer 138 inci maddelerine dayanılarak 87 Seri No.lu Genel Tebliğ yayımlandı.

Bu kapsamda, Konsolosluk işlemlerinde uygulanacak emsal sayılar ise aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde yeniden belirlenmiştir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca çıkarılan ve 29 Aralık 2020 tarihli ve 31349 (1.Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 87 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

 

 
 

PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter